nacházíte se v sekci: Obsah jednotlivých kurzů

Kurzy nejen pro neziskové organizace

Kurzy v Paramitě jsou především pro pracovníky neziskových organizací, školy, příspěvkové organizace, úřady, a veřejnost. Do Paramity na kurzy chodí i pracovníci z firem, nicméně kurzy více profilujeme pro „neziskovky“ a veřejnost.

Naše kurzy jsou zaměřené především na zvládání stresu, prezentace, jednání, argumentaci, zkrátka práci a komunikaci s lidmi. Ve spolupráci se Spiralis realizujeme rovněž kurzy zaměřené na fundraising a PR.

Naší jedinečností jsou:

 • špičkoví lektoři – odborníci z praxe schopní zaujmout, předat praktické rady a i pobavit,
 • menší počet účastníků, abychom se mohli individuálně každému při kurzu věnovat (snažíme se, aby na kurzu nebylo víc než 10 účastníků),
 • konkrétní výstupy a rozvojové plány pro každého účastníka.

Desatero pro dobrou komunikaci, aneb od prezentace po jednání včetně kultury elektronické korespondence


Irena Swiecicki

Tento kurz vás provede různými druhy komunikačních dovedností od kultury psaného projevu, přes rétorické dovednosti, práci s hlasem a neverbální metody. Seznámíte se s nejúčinnějšími tipy pro kultivovaný telefonický projev, psaný projev (od e-mailů přes facebook, chatty, po power pointové prezentace), mluvený projev (od krátké prezentace, rychlé konverzace, naslouchání, zadávání úkolů, představování se, jednání, řešení konfliktů atd.). Během kurzu získáte individuální doporučení pro váš osobní rozvoj v komunikačních dovednostech a zároveň si odnesete „10 nej“ tipů z praxe lektorky, která nejen školí, ale zároveň byla i manažerkou velkých projektů, řídila několik NNO a pracovala 10 let jako divadelní režisérka.

Lektorka: Irena Swiecicki (9:00 – 15:30 hod)

Emoční inteligence - nebuďte jen nástroj komunikace!


Irena Swiecicki

Naučíte se:

 • co to udělat, abychom změnili naše navyklé emoční reakce,
 • jak využít stresové a zátěžové situace pro vlastní rozvoj,
 • jak funguje náš mozek a co nám umožňuje v rozvoji našich emočních reakcí,
 • jak se na fyzické úrovni mohou projevit naše navyklé emoční vzorce.

V praxi budete umět použít:

 • podrobně typologii 3 vzorců myšleni a co který vzorec dráždí i to, co ho posouvá, rozvíjí. Seznámíte se s tím, jak využít tyto vzorce pro kvalitnější komunikaci.
 • nejmodernější techniky „mindfulness“ / „bdělého vnímání, prožívání“ v těžkých pracovních i životních situacích, abyste dokázali mít větší odstup.
 • metody, jak nakládat s vašimi konkrétními stresovými spouštěči.

Kurz krok za krokem seznamuje s funkcí našich emočních vzorců a zároveň je plný humoru a
nadsázky. Lektorka je rovněž aktivní koučkou s klienty napříč všemi sektory a díky své původní profesi divadelní režisérky umí účastníky provést cestou emocemi s humorem a nadhledem. Zde se můžete podívat na krátké video z TEDx Praha: http://www.youtube.com/watch?…

Lektorka: MgA. Irena Swiecicki (9:00 – 15:30 hod) Přihlásit se.

Finanční řízení, aneb vychytávky pro ekonomy i personalisty v neziskových organizacích


Jana Karásková

Také máte mzdy zaměstnanců pokryté z několika různých projektů naráz? Nájem poměrově dělíte mezi jednotlivé projekty? Vítáte každé „volné“ na žádný projekt nevázané finance, protože řídit moloch několika souběžných projektů je nesmírně náročné? Kurz vás provede finančním řízení projektů od plánování výdajů, výběrových řízení, po tvorbu monitorovacích zpráv a zpětné vyhodnocování či přípravu na potenciální kontrolu. Ukážeme Vám tipy jak díky správnému nastavení získávat „volné“ peníze. Naučíte se, jak finančně plánovat a řídit, když máte v organizaci několik různých projektů a finance vám přicházejí z různých zdrojů, ať už to jsou firmy, ministerstva, kraje či města, nadace, strukturální fondy EU, veřejné sbírky či individuální dárci. Touto otázkou se zabývají všichni, kdo řídí finance v neziskových organizacích v ČR, ale neexistuje žádné univerzální know-how, které by bylo
veřejně předáváno. Tento kurz přichází se zkušenostmi finanční manažerky, která byla u zrodu širokých fundraisingových kampaní různých organizací, připravovala jim podklady pro finanční řízení a následně i v daných organizacích finanční řízení realizovala. Kurz bude tedy vycházet z každodenní
praxe této manažerky.

Lektorka: Jana Karásková (9:00 – 15:30 hod) Přihlásit se.

Jak přijímat nové kolegy - příprava a správné vyhodnocení pohovoru


Gabriela Albrechtová

V průběhu jednodenního semináře získáte odpovědi na 3 klíčové otázky:

 • Jak a kde hledat ty „správné“ zaměstnance?
 • Na co si dát při výběrovém řízení pozor?
 • Koho a proč nakonec vybrat?

Provedu Vás krok za krokem výběrovým řízením, zaměříme se na to, jak se vzájemně motivovat a
posouvat se ke společnému cíli. Ukážeme si, jak může celé výběrové řízení vypadat, abyste dokázali
odhalit, do je pro vás ten pravý.
Máte ty nejlepší spolupracovníky? A jestli ne, tak proč?

Lektorka: Mgr. Gabriela Albrechtová (9:00 – 15:30 hod) Přihlásit se.

Jak se prosadit a naopak jak se bránit


Alena Zborníková

Kurz se zaměřuje na nejúčinnější metody obrany před manipulací, agresí a dalším chováním, které nám způsobuje bolest a možnosti sebe prosazení. Používá velmi jednoduché, a přesto velmi účinné metody jednoduchých kroků. Lektorka s účastníky aplikuje získané dovednosti přímo na konkrétní situace a nebojí se i zdánlivě složitých situací, naopak je vítá a pomáhá účastníkům najít řešení.

Lektorka: Alena Zborníková (9:00 – 15:30 hod)

Jak se vypřádat s podrážděností, napětím, či celkovou nespokojeností, aneb sám sobě psychoterapeutem


Przemyslaw Swiecicki

Během kurzu se seznámíte s metodami odstraňování tělesného a psychického napětí, naučíte se, jak zvládat vlastní podrážděnost i jak jí předcházet, natrénujete si sami na sobě základní terapeutické postupy při zvládání zátěžových situací. Podíváte se na svoji situaci pohledem psychoterapeuta a podpoříte svůj vlastní osobní rozvoj. V předvánočním shonu bude tento kurz radou, jak se nezahltit i prostorem k uvolnění. Lektor vychází z dlouholeté praxe psychologa a psychoterapeuta v Centru pro rodinu Triangl.

Lektor: Mgr. Przemyslaw Swiecicki (9:00 – 15:30 hod)

Jak strategicky plánovat a řídit


Irena Swiecicki

Tento kurz je určen všem kteří chtějí strategicky vést svoji organizaci, plánovat její rozvoj a směřovat k vytyčeným cílům. Jak takovou strategii stanovit? Jak ji pak zavést do organizace, aby to nebyl jen mrtvý dokument či jenom vize leadera? Jak motivovat ostatní, aby se chtěli na strategickém rozvoji organizace podílet a svojí každodenní prací drželi společný vytyčený směr? A kdy naopak strategii raději nevytvářet?

Na kurzu se naučíte, jak strategii vytvořit, jaké k tomu potřebujete podklady, jak vypadá kvalitní strategický plán. Dozvíte se vše o zpracování populární SWOT analýzy a to především tipy a triky vycházející z praxe lektorky, která realizovala desítky strategických plánů pro neziskové organizace po celé republice. Dozvíte se:

 • kdo se má SWOT analýzy účastnit, aby data byla co nejobjektivnější,
 • jak vůbec data sbírat – jaké máme metody,
 • jak předejít manipulaci dat ve SWOT analýze,
 • jak výsledná data překlopit do formulace dlouhodobých cílu – především toto téma není zpracování v literatuře, a tak se SWOT analýza často stává jen dokumentem pro dokument – zde se naučíte techniku, jak z ní vytvořit realizovatelné cí­le,

Zároveň si zpracujete Bostonskou matici pro plánování fundraisingu – 5 minutová grafická analýza finančních zdrojů včetně prognózy a doporučení, kam se ubírat.

Výstupem kurzu je know-how, jak vytvořit strategický a následně akční plán pro vaši organizaci a jak ho prolnout s každodenním řízením ihned po vytvoření strategie.

Lektorka: MgA. Irena Swiecicki (9:00 – 15:30 hod)

Jak zaujmout svým hlasem i neverbální komunikací, aneb práce s hlasem a řeč těla


MgA. Irena Swiecicki

Na kurzu se seznámíte s tím:

 • jaké rezonanční dutiny nejvíce používáte,
 • jak váš hlas více rozeznít a jak s ním pracovat,
 • jak se bránit ochraptění,
 • jak pracovat s dechem a rozvíjet vaší dechovou kapacitu.

Naučíte se základy čtení řeči těla a to především zpětnou vazbou k vašemu projevu. Během kurzu budete minimálně 1× natáčeni na kameru získáte velmi konkrétní a podrobná doporučení pro rozvoj vašich komunikačních dovedností především s ohledem na váš hlasový a neverbální projev.
Výstupem kurzu je konkrétní plán individuálního rozvoje vašeho hlasového a neverbálního projevu.

Lektorka: MgA. Irena Swiecicki (9:00 – 15:30 hod)

Jak získat dárce i bez velké investice, aneb individuální fundraising v praxi


Lydie Raszková

Na kurzu získáte odpovědi na dnes často kladené otázky ohledně individuálních dár­ců:

 • Jak vytvořit strategii individuálního dárcovství a roční plán, který bude založen na reálných číslech a vy ho budete schopni uvést do praxe?
 • Jak dárce oslovit, i když nemám žádnou databázi a nemohu do ní investovat?
 • Na co funguje crowd-funding a na co ne?
 • Co to je lead generation a jak ji využít pro individuální dárcovství?
 • Jak o dárce pečovat?
 • Jaká komunikace s dárci dnes funguje a na co už můžete zapomenout?
 • Jaké jsou nejnovější trendy o individuálním dárcovství v zahraničí?

Lektorka prošla řadou neziskových organizací na lokální i mezinárodní úrovni (Unicef, Zdravotní klaun, Charita ČR atd.). Předá vám své zkušenosti z praxe a pomůže vám najít konkrétní řešení, jak zavést individuální dárcovství i u vás ve vaší organizaci, nebo jak jej rozvinout.

Lektorka: Lydie Raszková (9:00 – 15:30 hod) Přihlásit se.

Jak změnit navyklé chování, aneb už mě štve má výbušnost, naštvanost, únava, lenost


MgA. Irena Swiecicki

Jak funguje náš mozek a proč se nám nedaří prostým rozhodnutím změnit naše navyklé chování. Poté, co se dozvíme, proč to nejde, zaměříme se na to, co je třeba udělat proto, aby to šlo a my jsme skutečně mohli začít měnit své navyklé vnímání a následně i chování. Kurz se opírá m. j. o publikované výsledky výzkumů práce s depresivními klienty a další nové metody zvládání našich emocí.

Lektorka: MgA. Irena Swiecicki (9:00 – 15:30 hod)

Jak zvládnout náročné situace v osobním i pracovním životě


Michal Petr

Prožitkový workshop je zaměřený na rozvoj „měkkých dovedností“ a navýšení schopnosti jak zvládat
zvýšené nároky života. Využijeme zejména gestalt terapeutického přístupu obohaceného o pohledy
jiných směrů a kultur.

Vyzkoušíme si osvědčené nástroje na vyrovnání se s náročnými a obtížnými situacemi, jakými jsou
například krize, konflikt, náhlá změna aj. se specifickým zaměřením na emoční a tělové reakce.
Zmapujeme svoje limity a osobní stresové „spouštěče“. Zaměříme se na způsoby, jak dobře ochránit
své hranice a prohloubíme vědomí příčin problémů mezi lidmi. Budeme se také učit více používat
zdroje, které se skrývají v našem vnitřním i vnějším poli, abychom mohli těžkými situacemi projít rovně a ve svém středu.

Michal je psycholog a psychoterapeut, kouč. Svými kurzy vede účastníky s citem a přináší jim přímou
pozitivní zkušenost změny.

Lektor: Mgr. Michal Petr (9:00 – 15:30 hod) Přihlásit se.

Kariérový koučink v sociální práci se znevýhodněnými skupinami


Karolína Harries

Tento kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích. Jeho cílem je seznámit se s metodou koučování a prakticky si ji vyzkoušet.

Koučování jako metoda osobního rozvoje vede k objevování a k rozvíjení osobního potencionálu klienta a k dosahování jím stanovených cílů. Koučování vede ke změně vnímání sama sebe i vlastního jednání.

Účastníci se seznámí s rozdílem mezi koučováním a dalšími metodami práce v pomáhajících profesích, seznámí se se základními principy koučování, s modelem GROW a vyzkouší si práci s koučovacími otázkami. Kurz bude zaměřen velmi prakticky, využívány budou příklady z praxe, které si účastníci přinesou.
Lektorka vychází ze své dlouholeté praxe v sociálních službách. Její inovativní metody práce s klienty prostřednictvím koučování oslovily mimo jiné pražskou sociálně právní VOŠ, která nabídla lektorce, aby zde tento přístup učila budoucí sociální pracovníky.

Lektorka: Karolína Harries (9:00 – 15:30 hod)

Když mi docházejí slova, aneb od jednání po slovní potyčky


Jan Honzík

Při kurzu si odpovíme na otázky:

 • Kdy mi docházejí slova?
 • Proč mi docházejí slova?
 • Proč některá slova bolí víc než jiná?
 • Jak mít emoce pod kontrolou?
 • Co chci, dobrat se cíle nebo se hádat?
 • Jak tedy vhodně reagovat?
 • Jak rychle reagovat?

a do praxe převedeme témata:

 • typologie osobnosti
 • řeč těla
 • druhy a význam otázek
 • druhy a význam naslouchání
 • asertivita
 • druhy vyjednávání
 • komunikační hry

Lektorka: Alena Zborníková (9:00 – 15:30 hod) Přihlásit se.

Když nemáme na grafika, aneb jak si sami vyrobit dobrý propagační materiál


Marie Hrdinová

V dnešní době sociálních sití, internetu i dalších mediálních nástrojů je více než kdy jindy
důležitý první dojem. Trh je přesycen produkty všeho druhu. Výběr probíhá pak mnohdy právě
podle designu. Klient vaší organizace si nevybírá jen podle kvality a ceny. Lektorka vám ukáže
jak vyniknout v designové džungli.

Obsah:
Základní práce s Photoshopem, nemusíte se ho bát

 • Jak udělat banner
 • Jak si vyrobit zajímavou vizitku
 • Proč si připravit leták v rámci corporatní identity a jak?
 • Jaký je rozdíl mezi vektorovou a rastrovou grafikou?

Kurz je určen především pro grafické laiky z oblasti fundraisingu, PR, marketing, kteří potřebují
zvládnout jednoduché grafické úkony sami a všechny, kdo mají zájem o zvládnutí základů
reklamní grafiky. Programy, které vypadají na první pohled složitě, se naučíte jednoduše
obsluhovat a vaše materiály budou profi i bez grafika :- ).

Účastník kurzu si musí přinést na kurz vlastní notebook s nainstalovaným softwarem (Adobe
photoshop CS5,CC…, Adobe indesign). Stačí zkušební verze
https://creative.adobe.com/…ad/photoshop (zkušební verze je platná pouze 30
dní, stahujte tedy až před kurzem).

Lektorka: Marie Hrdinová (9:00 – 15:30 hod) Přihlásit se.

Když vás čeká náročné jednání


Alena Zborníková

Naučíte se, jak se na náročné jednání připravit, jak zvládat své emoce během jednání, jak správně formulovat své myšlenky, jak číst neverbální projev protistrany. Kurz se bude zabývat těmito tématy:

 • mentální příprava s využitím metody Kaizen,
 • emoce,
 • rétorika,
 • sofistika,
 • neverbální projev,
 • prezentační dovednosti,
 • tipy a triky pro jednání.

Lektorka: Alena Zborníková (9:00 – 15:30 hod)

Komunikace s klientem, aneb zvládání náročných situací


Mgr. Michal Petr

Kurz vás provede možnostmi rozvoje komunikace při práci s klienty v poradenské praxi. Sami na sobě si vyzkoušíte osvědčené metody a pohledy gestalt terapie, které jsou nápomocné při podpoře a péči nejen o klienta, ale i o sebe.

Na kurzu se budete zabývat následujícími tématy:

 • Jak navázat vztah s klientem a dobře domluvit zakázku? Jak dobře vztah ukončit?
 • Jaké máme možnosti využití neverbální komunikace při práci s klientem? Umíme použít tělo jako nástroj změny a podpory?
 • Jak pracovat s obtížemi a překážkami v kontaktu s klientem (práce s náročným či agresivním klientem)?
 • Jak dobře ochránit své hranice (prevence zneužití)?
 • Jak zvládat emoční reakci konstruktivně?

Výstupem kurzu budou:

 • prakticky procvičené nástroje přístupu ke klientovi z gestalt terapeutického pohledu,
 • soubor natrénovaných dovednosti řešení náročných (např. konfliktních situací),
 • vyzkoušené nástroje pro uvolnění napětí a hlubší sebe podporu,
 • reflexe vlastních zdrojů i hranic odpovědnosti

Lektor: Mgr. Michal Petr (9:00 – 15:30 hod)

Konflikty nejen na pracovišti a jak je nejen přežít, ale i využít


Karolína Harries

V průběhu kurzu se seznámíte s procesem, jak konflikty vznikají, jak se jim dá předcházet a jak lze využít jejich pozitivní potenciál. Během kurzu se naučíte techniky, jak více vnímat protistranu jako prevenci vzniku konfliktů, zjistíte, jaký je váš styl vyjednávání a získáte zásobu nových technik, jak se ke konfliktu postavit, jak reagovat, jak vyjednávat.

Lektorka: Karolína Harries (9:00 – 15:30 hod)

Kontakt s tělem jako pomocník v prevenci následků stresu a dlouhodobé zátěže


Tereza Koryntová

Kurz se zaměří na fungování těla a psychiky při stresu a dlouhodobé zátěži a metody práce s tělem, které harmonizují tělesnou, myšlenkovou a emoční rovinu a zvyšují naši psychofizckou odolnost. Pomocí reflexe se naučíte, jak propojit tyto zkušenosti s každodenním osobním a pracovním životem. Pomocí osvojení vybraných technik práce s tělem je možné odolávat častým stresům a přetížením v našem životě. Seberegulace a péče o sebe je základním nástrojem pro překonání napětí, únavy a nepohody. Naučíte se, jak správně poslouchat signály našeho těla, díky čemuž se v budoucnu můžete vyhnout psychosomatickým obtížím a odolávat zdravotním i psychickým překážkám v běžném životě. Skrze tělo oslovujeme náš vlastní příběh, objevujeme své zdroje a naše skutečné já.

Lektorka: Mgr. Tereza Koryntová (9:00 – 15:30 hod)

Ladění na rytmus tvořivosti


Gabriela Albrechtová

„Tvořivost nezle vynutit, lze ji jenom umožnit“. Kurz je sebepoznávací a prožitkový. Účastníci si sami vyberou jednu oblast života nebo práce, ve které chtějí více rozvíjet tvořivost. Společně zmapujeme snahy, očekávání i touhy, budeme pracovat s obavami, strachem a nerozhodností, naučíme se naslouchat svému vnitřnímu kompasu.

Lektorka – původně personalistka (se specializací na hledání uplatnění, tvořivý pohled na vlastní budoucnost) a učitelka tvůrčí fotografie na umělecké škole s vámi bude hledat prázdná místa v přítomnosti, abyste mohli rozvinout vlastní kreativitu.
Tvořivost je každému člověku přirozená. V průběhu dospívání je často zbrzděna nebo potlačena. Důležité je, dostat se zpět ke zdroji své tvořivosti a stát se tvůrcem svého života.

Výstupem kurzu bude nový náhled na vámi zvolená témata z pracovního či osobního života.

Lektorka: Gabriela Albrechtová (9:00 – 15:30 hod)

Leadership I - měkké dovednosti


Irena Swiecicki

Na kurzu se seznámíte s klíčovými kompetencemi, kterými oplývají zkušení světoví leadeři a získáte dovednosti, jak tyto kompetence uplatnit.

Seznámíte se s tím:

 • co to jsou „produktové pracovní náplně“ a jak mohou zvýšit motivaci vašich zaměstnanců a rovněž jak mohou napomoci v hodnocení práce vašich podřízených. Produktové pracovní náplně totiž nedefinují činnosti (řídí, administruje atd.), ale konkrétní výstupy, které musí zaměstnanec každý měsíc organizaci dávat. Tím zvyšují efektivitu práce i možnost kontroly výkonu,
 • jaký je rozdíl mezi řízením a leadeshipem a jak se oba směry mohou při práci vedoucího/ředi¬te­le/šéfa doplňovat a podporovat,
 • jak motivovat tým, kdy je vhodné dát tvrdé jasné hranice a kdy je dobré být podpůrný a méně direktivní.
 • jak direktivně řídit a jaké metody jsou vám k dispozici.

Vytvoříte si:

 • matici 3 klíčových procesů v organizaci, které vám umožní nastartovat transparentnost každodenní práce v organizaci,
 • podklady pro 2–3 produktové pracovní náplně.

Lektorka: MgA. Irena Swiecicki (9:00 – 15:30 hod)

Leadership v praxi


Alena Zborníková

Na kurzu se seznámíte s klíčovými kompetencemi, kterými oplývají zkušení světoví leadeři a získáte dovednosti, jak tyto kompetence uplatnit.
Seznámíte se s tím:

 • jaký je rozdíl mezi řízením a leadeshipem a jak se oba směry mohou při práci vedoucího/ředi­te¬le/šéfa doplňovat a podporovat,
 • jaké jsou styly vedení a řízení,
 • jak motivovat tým, kdy je vhodné dát tvrdé jasné hranice a kdy je dobré být podpůrný a méně direktivní,
 • jak vést tým v krizových či problematických situacích,
 • v jakých situacích a jakým způsobem direktivně řídit a jaké metody jsou vám k dispozici.

Natrénujete si klasické rozhovory týkající se vedení lidí:

 • hodnotící rozhovor,
 • motivující rozhovor.

Lektorka: Alena Zborníková (9:00 – 15:30 hod)

Lektořina není dřina


MgA. Irena Swiecicki

Na kurzu se seznámíte s pravidly prezentačních dovedností, naučíte se, jak pracovat s problémovým účastníkem. Natrénujete si, jak modulovat váš hlas a jak s ním správně pracovat. Seznámíte se s výkladem neverbálního projevu a jak jím účastníky co nejvíce zaujmout. Naučíte se technikám skupinové práce. Výstupem kurzu je minimálně 1 natočení vaší prezentace na kameru a velmi podrobná zpětná vazba poukazující jak na vaše silné stránky, tak na možnosti dalšího rozvoje vašich lektorských dovedností.

Marketing v NNO - jak si udržet pozornost klientů a přilákat nové


michal-prochazka

Většina organizací tuší, že marketing je to, co je může posunout k vytyčeným cílům. Přesto na něj má jen velmi omezené lidské i finanční zdroje. Zásadní otázka tedy zní: do kterých marketingových aktivit investovat čas a peníze. Otázka to není jednoduchá ani pro velmi zkušené marketéry. To, co vám ovšem může pomoci se správně rozhodovat, jsou správně nastavené metriky. Na tomto workshopu vás naučím základy výkonostního marketingu. Naučíte se, jak funguje marketingový tunel a kdy a co máte měřit, abyste investovali opravdu do toho, co vám přináší skutečné výsledky.

Základy lead generation marketingu

 • Co to je marketing / sales tunel
 • Rozdíl mezi marketingem a salesem
 • Co je lead? Co je opportunita?
 • Jak nastavit hodnotu leadů a opportunit?
 • Jak nastavit stage marketing / sales tunelu
 • Jak nastavit výkonnostní metriky?

Jak vytvořit dobrý produkt?

 • Kdo je náš klient, jaké jsou jeho potřeby?
 • Positioning
 • Definovat hlavní benefity a přidanou hodnotu produktu. Proč by si ho měl zákazník koupit?
 • Připravit elevator pitch pro rychlé představení produktu v pár vteřinách

Direct marketing

 • Jak tvořit databázi potenciálních klientů? Jaké kanály lze využít? Je výhodné platit za databázi, nebo si ji mohu postavit sám?
 • Jak ji využívat, spravovat a čistit?
 • Jak zvolit CRM
 • Jak pracovat s emailingem?
 • K čemu slouží newsletter?
 • Jak navázat direct marketing na content marketingovou strategii organizace?

Prezentační akce

 • Kdy je vhodné připravit prezentační akci našeho produktu?
 • Jak nastavit její cíle a dramaturgii.
 • Jak udělat pozvánku, registrační mocrosite a rozesílku na potenciální zájemce?
 • Jak nastavit metriky, podle kterých určíme, zda byla úspěšná?
 • Jak správně pracovat s call-to action?
 • Jak bude vypadat follow-up?

Lektor: MgA. Michal Procházka (9:00 – 15:30 hod) Přihlásit se.

Marketing, PR a prodej pro neziskový sektor


Alena Zborníková

Účastníci během kurzu získají znalosti následujících té­mat:

 • marketing a neziskový sektor – jde to dohromady? Jak?,
 • SWOT analýza v marketingové praxi,
 • cílová skupina a její potřeby – jak na ně reagovat?,
 • produkt a jeho výhody – co vlastně nabízím?,
 • propagace, budování značky – jako kdo jsem veřejností vnímán?,
 • forma a způsoby oslovení vhodných subjektů,
 • budování vztahu s klienty,
 • moc otázek, naslouchání,
 • typologie klienta,
 • plán prodeje NNO.

Výstupem kurzu je účastník. který:

 • je schopen si uvědomit silné a slabé stránky sebe jako prodejce,
 • je schopen silné stránky využívat a slabé eliminovat,
 • dokáže stanovit výhody své NNO při prodeji jejích služeb či fundraisingu,
 • je schopen najít vhodný subjekt pro kooperaci s NNO,
 • dokáže ho efektivně oslovit,
 • zná jednotlivé fáze prodeje a dokáže je efektivně využívat,
 • je schopen rozpoznat typy zákazníků,
 • dosáhne maximálně dosažitelného výsledku u daného subjektu.

Kurz probíhá ve spolupráci se Spiralis, z.s.

Lektorka: Alena Zborníková (9:00 – 15:30 hod)

Metody pro náročné jednání včetně manipulace


Alena Zborníková

Kurz je praktickým tréninkem argumentace. Výstupem kurzu jsou procvičené metody vedení náročných rozhovorů na konkrétní situace účastníků.

Během kurzu se seznámíte s následujícími tématy:

 • Komunikace
 • Typologie komunikačního partnera
 • Naslouchání
 • Princip argumentace
 • Předcházení manipulaci
 • Typy komunikačně náročných situací
 • Prevence konfliktů
 • Latentní konflikt
 • Stress management

Lektorka: Alena Zborníková (9:00 – 15:30 hod)

Mind Maps a Sketchnoting – nový rozměr v předávání informací tak, aby vás druhá strana skutečně pochopila


Petra Drahoňovská

Na začátek jedna provokativní otázka: co nejvíce sledujete na netu? Ano, buďme upřímní, nejsou to
dlouhé eseje, ale jsou to obrázky a videa… Člověk je prostě nastaven primárně na vizuální vnímání.

A proto vás zvu na workshop zaměřený na praktické zvládnutí dvou technik: myšlenkových map a
sketchnotingu. Právě obě tyto techniky staví na lidské přirozenosti vnímát 65% dění kolem nás očima. Proto se pojďme společně naučit, jak do (nejen) pracovního života zapojovat přirozeně více obrázky, grafická znázornění, barvy. Využijeme tak naší přirozenosti, zapojíme lépe obě mozkové hemisféry a dokážeme zvýšit vnímání toho, co chceme předat, až na 85%!

 • Nechtěli byste i vy odcházet z porady, kterou vedete, s vědomím, že váš tým to jednak bavilo, a jednak si všichni opravdu odnáší v hlavách ty hlavní klíčové informace, které jste chtěli předat?
 • Nechcete si i vy být jistí, že nová strategie nebo nový projekt, nad jehož plánováním jste se včera sešli, chápou všichni opravdu stejně a jsou schopni toto informace dobře předat dál?
 • Chcete i vy mít jistotu, že váš klient rozumí všem předaným informacím stejně, jak to máte v hlavě vy?

Pozor! Workshop není o umění učit se kreslit, ale o umění předávat informace! Je to o umění najít
vizuální zkratku a v obrázku vystihnout proces a souvislosti.

Na úvodu workshopu dostanete vstupní tipy, jak rychle zvládnout obě techniky (a zvládne je opravdu každý). A pak již postupně techniky zkoušíme v konkrétních situacích: brainstorming, plánování, příprava na schůzku, předávání informací jeden na jednoho (např. s klientem), vedení porady, příprava strategie ad. Je pak na vás, po té, co si všechno sami vyzkoušíte, kde techniky myšlenkových map a sketchnotingu využijete právě ve vaší organizaci.

Lektor: PhDr. Petra Drahoňovská (9:00 – 15:30 hod) Přihlásit se.

Mindfulness - zvládněte stres a nebojte se neúspěchu!


Jan Honzík

Kurz vás provede technikami Mindfulness based stress reduction, což je metoda, která byla
vyzkoušená na vysokém počtu klientů s různými formami psychických potíží – od mírné zátěže v práci či rodinném životě, po dlouhodobou zátěž vedoucí až k depresi či syndromu vyhoření. Tato technika byla prověřována rovněž psychiatry a neurovědci – k inspiraci Vám může sloužit např. toto video: http://www.youtube.com/watch?… – kde o ní mluví neurovědec a psychiatr Philippe Goldin, PhD.

Metoda MBSR je založená na schopnosti rozvíjet vnímavost a posilovat vlastní sebereflexi. Její jednotlivé části si sami na sobě vyzkoušíte a odnesete si plán osobního rozvoje, jak je využít ve svém vlastním životě, ať už pracovním či osobním a předejít tak vyčerpání, či syndromu vyhoření.

Lektor: Jan Honzík, PhD. (9:00 – 15:30 hod) Přihlásit se.

Myšlenkové mapy ve strategickém a projektovém řízení


Petra Drahoňovská

Pojďme se podívat na způsob fungování našeho mozku a promítnout ho do našich běžných činností, kde potřebujeme organizovat a plánovat, kreativně tvořit a rozhodovat se. Kurz srovnává podstatu lineárního zpracování informací (diáře, prezentace, poznámky z přednášek, …) versus zpracování formou barevných a kreativních myšlenkových map.
Na kurzu se dozvíte základní principy a způsob tvorby myšlenkových map. Vyzkoušíte si tvorbu map individuálně i ve skupině. Vyzkoušíte si prezentaci pomocí myšlenkové mapy.

Lektorka: Mgr. Petra Drahoňovská (9:00 – 15:30 hod, cena: 1 800 Kč)

Natočte s námi profesionální video-spot!


MgA. Irena Swiecicki

Profesionální režisérka Irena Swiecicki (praxe v Divadle Komedie, v Činoherním studiu atd.) se 4 účastníky tohoto kurzu vytvoří 4 jedinečné autorské video-spoty v délce 1 – 2 minuty. Počet účastníků je omezen, protože ze zkušenosti víme, že je to maximální počet scénářů, které se dá za jeden školící den vytvořit. Pro tvorbu video-spotu bude důležitá Vaše příprava! Týden před kurzem zašlete Vaše natočené materiály (klidně na mobil, či domácí kameru, kvalita ani provedení nejsou příliš důležité) na téma, o kterém chcete spot točit (například záběry z vaší kanceláře, či práce s klienty atp.) a fotografie, kterými spot prostříháme. Rovněž nám napište, pro koho chcete spot vytvořit: Kdo se na něj bude dívat a kde? Také se zamyslete, co chcete spotem říct. Čím více materiálu (fotek, vašeho natočeného materiálu) přinesete, tím může být výsledný spot lepší. Přesné úkoly Vám zašleme ihned po přihlášení na kurz.

A jak to pak bude vypadat?

První den budeme pracovat od 9 do 16:30 hod a:

 • Na základě Vašich podkladů Irena vymyslí scénář, který vy okomentujete a dojdeme výsledného tvaru,
 • Scénář dostanete mailem, abyste se mohli naučit svůj part v něm hezky říkat,
 • Irena Vás naučí jak na kameru prezentovat – má bohaté zkušenosti a i ti největší bázlivci po práci s ní říkají, jak to bylo příjemné a milé.

Druhý den budeme pracovat od 9 do 12 hod (max. 13 hod – dle složitosti práce):

 • Pojedeme do profesionálního studia, kde na nás bude čekat kameraman s profesionální technikou.
 • Natočíme s Vámi všechny nutné záběry ve studiu.

Po skončení kurzu již my v Paramitě:

 • Spot sestříháme a eventuálně doplníme o hudbu (pokud bude třeba autorský poplatek, tak ten není zahrnut v ceně kurzu),
 • Do 3 týdnů po kurzu Vám jej zašleme k autorizaci.
 • Po Vaší autorizaci Vám jej dodáme v HD kvalitě k využití kdekoli ho budete chtít prezentovat.
 • Váš spot rovněž umístíme na náš youtube kanál, čímž Vám rovněž pomůžeme ve zvýšení jeho vyhledávatelnosti na internetu.

Dnes se stále více organizací prezentuje videi. Je to nejrychlejší způsob, jak informovat o Vaší práci. Zároveň tvorba video-spotu je finančně náročná. Proto jsme připravili tuto jedinečnou možnost, která díky kumulativní tvorbě více scénářů a využití jednoho studia umožní cenu finálního spotu snížit na cenu níže uvedeného kurzovného. (Běžná cena tvorby profesionálního spotu v HD kvalitě je i pro neziskové organizace cca 80 – 120 000,– Kč)

Podívejte se zde na příklady video-spotů realizovaných stejnou metodou pro nadaci Open Society Fund a jejich projekt pro Rodiče za inkluzi. Tyto spoty byly záměrně točeny všechny ve stejném stylu. Ty Vaše mohou vypadat zase úplně jinak :- ).

Počet účastníků omezen pouze na 4 (respektive na 4 scénáře – pokud chcete prezentovat na kameru například ve 2, můžete. Pokud chcete za organizaci natočit 2 spoty, jsou to 2 scénáře). Kurz se otevírá pouze při zaplnění 4 účastníky.

Cena na účastníka (respektive cena za jeden video-spot): 11 000,–.

Výstup: Kvalitní profesionální video-spot v HD rozlišení o Vás / Vaší organizaci / Vašich klientech / Vaší službě, či čemkoli jiném :- )

Lektorka: MgA. Irena Swiecicki / Přihlásit se.

Nefinanční motivační nástroje


Alena Zborníková

Na kurzu se seznámíte s metodami, jak motivovat sebe i zaměstnance. Získáte seznam motivačních nástrojů, a návod, jak je používat s vašimi zaměstnanci. Zároveň si natrénujete vedení motivačního a hodnotícího rozhovoru prostřednictvím koučovacích otázek jakožto účinné metody kreativního vedení lidí. Stručně nahlédnete do typologie 4 vzorců myšlení z transakční analýzy a získáte nástroje, jak který vzorec motivovat.

Výstupem kurzu je:

 • seznam motivačních nástrojů – od tvrdých po měkké techniky,
 • seznam koučovacích otázek pro vedení motivačního rozhovoru,
 • natrénovaný motivační rozhovor včetně zvládnutí možných úskalí v rozhovoru,
 • stručný analytický rozbor 4 vzorců myšlení a metod komunikace a motivace jednotlivých vzorců.

Lektorka: Alena Zborníková (9:00 – 15:30 hod)

Nejlepší triky fundraisera, které se osvědčily v praxi


Lenka Bártová

Obsah kurzu vychází z praktických zkušeností fundraiserky Lenky Bártové, která svou prací dokazuje, že pro fundraisera není nejdůležitější vzdělání nebo zkušenosti z neziskového sektoru, ale osobní zápal, spolupráce s vedením, nové nápady a tah na branku.

Motto: Dárce volá jenom jednou, ale příležitost něco změnit je každý den!

Obsah:

 • Jak nastavit podmínky v organizaci pro kvalitní fundraising?
 • Jakému typu fundraisingu se věnovat, co přináší efekt a co ne?
 • Jak propojit public relations a fundraising?
 • Co můžete nabídnout firmě a co může firma nabídnout vám?
 • Jak oslovit individuálního dárce?
 • Jak o dárce i sponzory pečovat?
 • Jak evidovat komunikaci s dárcem a proč?

S osobností lektorky se můžete seznámit i na těchto videích:
TEDx – https://www.youtube.com/watch?…

Lektor:" Lenka Bártová":http://www.paramita.cz/…enka-bartova (9:00 – 15:30 hod) Přihlásit se.

Odhadni lépe protistranu a vyjednávej s úspěchem


MgA. Irena Swiecicki

 • Na kurzu se seznámíte s osobnostní typologií, vyzkoušíte si její praktický odhad a uplatnění při vedení rozhovoru.
 • Naučíte se, jak vést protistranu správně zvolenými otázkami.
 • Seznámíte se schématem řízeného vyjednávání. Natrénujete si vyjednávací rozhovory.
 • Připravíte si argumenty a naučíte se, jakým způsobem je používat v praxi při diskusi nad vašimi konkrétními rozhovory / jednáními.

Výstupem kurzu je individuální doporučení všem účastníkům pro další rozvoj vyjednávacích dovedností a konkrétní podklady pro jednání, se kterým na kurz přijdete.

Lektorka: MgA. Irena Swiecicki (9:00 – 15:30 hod, cena: 1.800 Kč)

Osobní business model, aneb techniky slaďování pracovního i osobního života


Petra Drahoňovská

OSOBNÍ BUSINESS MODEL je metoda z oblasti kariérového koučování, která propojuje pohled na váš pracovní život a kariéru s pohledem na vaši osobnost (kompetence, zdroje, hodnoty, na lidi, kterými jste obklopeni).

OSOBNÍ BUSINESS MODEL vám pomůže:

 • aktivně a efektivně řídit a (s)ladit svůj pracovní a osobní život
 • podívat se na dnešní situaci novým pohledem a propojit všechny důležité stavební kameny vašeho života
 • udělat s rozvahou důležitou změnu, pokud cítíte, že právě stojíte na důležité životní křižovatce

OSOBNÍ BUSINESS MODEL JE nástroj tzv. career managementu – je to nástroj pro všechny, kteří chtějí aktivně řídit svůj (pracovní) život.
Díky profesionální zpětné vazbě kariérového kouče, který workshop vede, získáte novou perspektivu pohledu na váš život a další otevřené možnosti před vámi.

Workshop je vhodný pro všechny, kteří:

 • mají chuť na sobě pracovat a aktivně svůj nejen pracovní život řídit
 • právě stojí na důležité životní křižovatce
 • rádi objevují a rozvíjejí vlastní potenciál

Lektorka: Mgr. Petra Drahoňovská (9:00 – 15:30 hod, cena: 1800,– Kč)

Osobní rozvoj prostřednictvím koučování


Karolina Harries

Také máte často pocit, že zítra už to bude lepší, že za měsíc toho bude míň, že příští týden už nebude tak náročný a postupně zjišťujete, že takto plyne rok za rokem? Také hledáte cestu ven a tušíte, že první krok musíte udělat sami? Tento kurz je určen všem, kteří mají zájem seznámit se s metodou koučování a zažít jeho ochutnávku.

 • Koučování je metoda osobního rozvoje, která vede k objevování a k rozvíjení osobního potencionálu nás samých či koučovaného a k dosahování stanovených cílů.
 • Koučování učí, jak si cíle stanovovat, jak se motivovat a jak jich skutečně dosahovat.
 • Koučování vede ke změně vnímání sama sebe i vlastního jednání a k vyššímu pochopení druhých, ke schopnosti lépe komunikovat.

Účastníci se seznámí se základními principy koučování, dostanou příležitost reálně formulovat to, co chtějí změnit, naučí se hledat nové cesty, jak je možné tyto změny realizovat, a odnesou si plán konkrétních kroků, které mohou požadovanou změnu odstartovat.

Účastníci se rovněž seznámí s rozdílem mezi koučováním a dalšími metodami práce v pomáhajících profesích, s modelem GROW a vyzkouší si práci s koučovacími otázkami. Kurz bude zaměřen velmi prakticky.

Lektorka vychází ze své dlouholeté praxe koučování jednotlivců a jeho využití rovněž v sociálních službách. Její inovativní metody práce s klienty prostřednictvím koučování oslovily mimo jiné pražskou
sociálně právní VOŠ, která nabídla lektorce, aby zde tento přístup učila budoucí sociální pracovníky.

Lektorka: Mgr. Karolína Harries (9:00 – 15:30 hod, cena: 1800,– Kč) Přihlásit se.

Péče o vztahy na pracovišti za pomoci systému Enneagram II


Mgr. Michal Petr

Tento kurz navazuje na kurz se stejným názvem s číslem „I“. Pro účast na tomto kurzu je nutné znát svůj dominantní typ a to buď díky absolvování první část tohoto kurzu, nebo díky tomu, že jste prošli typizačním interview. Enneagram nám s respektem k jedinečnosti člověka pomáhá odkrýt strukturu a styl osobnosti; navyklé způsoby myšlení, cítění a jednání; silné a slabé stránky, způsoby komunikace. Umožňuje pochopit příčiny konfliktů a nedorozumění a nabízí cestu, jak lépe porozumět motivům jednání a díky tomu efektivněji komunikovat, jednat. Je jedinečným nástrojem pro práci s týmovou dynamikou v tlaku či krizi, zejména však v rozvoji kvality našich osobních vztahů.

Tento prohlubující kurz rozvíjí znalosti, které účastníci získali během prvního kurzu a posouvá je na úroveň praktického uplatnění:

 • nácviků rozhovorů s jednotlivými typy,
 • nacházení rozvojových momentů v práci se sebou i celým týmem,
 • řešení konkrétních situací, se kterými účastníci přicházejí.

Lektor: Mgr. Michal Petr (9:00 – 15:30 hod, cena: 1 800 Kč)

Práce s portfoliem a dalšími nástroji v kariérovém poradenství a vlastním řízení kariéry


Petra Drahoňovská

Kurz se seznamuje účastníky s aktuálním tématem „kariérové poradenství“ a s konceptem „career managementu“ (řízení vlastní kariérní dráhy). V praxi se zaměřuje na práci s portfoliem, na zpracování ideální osnovy na míru každého účastníka. Během školení se pracuje s kreativní metodou mind maps, která pomůže účastníkům strukturovat jejich představy, jak své portfolio vytvořit a jak s ním pracovat i v budoucnu při budování své kariéry.
Kurz je vhodný pro každého, kdo chce sám aktivně řídit vlastní kariérní dráhu a hledá vhodné nástroje a tipy z praxe.
Dále je vhodný pro kariérové poradce v NNO, učitele na základních a středních školách, kteří mají na starost průřezové téma Člověk a svět práce či jinak pracují s žáky v oblasti kariérového poradenství.
Lektorka má zkušenosti s prací jak v neziskovém, firemním či veřejném sektoru. Vzdělávala manažery i učitele. Na téma kariérového poradenství a kariérového koučování se zaměřuje poslední čtyři roky.

Lektorka: Mgr. Petra Drahoňovská (9:00 – 15:30 hod, cena: 1800,– Kč)

Práce s tělem a uvolňovací techniky: bioenergetická cvičení pro různé situace


Mgr. Hana Dobešová

Možná jste zažili, že vás z nervozity či stresu tlačilo na hrudi, bolelo břicho… Člověk má často pocit, že to musí jen přečkat, že se nedá nic dělat…

Bioenergetická cvičení vycházejí z vědecky ověřených psychiatrických poznatků o tom, jak se emoční prožívání odráží v našem těle a vede až k formování naší postavy. Nabízí metodu uvolnění
dlouhodobých napětí, o kterých v těle již ani nevíme a máme často pocit, že tak jsme zkrátka stavění (shrbení, zvýšená ramena, stažené hýždě, povolené svaly atp.). Tato metoda spojuje poznatky od prvotní psychiatrie s nejnovějšími poznatky fyzioterapie a ukazuje prostřednictvím jednoduchých cviků, které zvládne kdokoli v každém věku, jak se uvolnit z nahromaděného napětí a mít pocit radosti, i když jsme přetížení. Během kurzu se seznámíte s metodou těchto cviků a zároveň si je i sami na sobě vyzkoušíte, odnesete si návody, jak tyto cviky uplatňovat v každodenním životě. Lektorka je psycholožkou, psychoterapeutkou a absolvovala 5letý výcvik se zaměřením na tento způsob práce s klientem. Na kurz je vhodné přijít v pohodlném oděvu (tepláková souprava není nutná, stačí v kalhotách, ve kterých se můžete pohodlně předklonit). Cviky jsou velmi jednoduché a mohou se jim věnovat lidé všeho věku včetně těhotných žen a seniorů.

Lektor: Mgr. Hana Dobešová (9:00 – 15:30 hod, cena: 1800,– Kč) Přihlásit se.

Praktické nástroje na zvládání emocí a stresu


Mgr. Michal Petr

Během kurzu účastníci zmapují osobní stresové spouštěče a natrénují si efektivní metody práce se stresem a napětím pod vedením profesionálního psychologa a terapeuta. Vyzkouší si osvědčené nástroje na zvládání náročných a obtížných situací (konflikt na pracovišti, kritika aj.) se specifickým zaměřením na emoční reakce. Zmapují vlastní možnosti a zdroje pro konstruktivní komunikaci. Cílem kurzu je podpořit jednotlivými technikami uvolňujícími napětí účastníky v jejich spokojenosti a působit preventivně na syndrom vyhoření.

Během kurzu si prakticky vyzkoušíte:

 • metody komplexní psychohygieny,
 • progresivní svalovou relaxaci a další dovednosti uvolnění a aktivizace,
 • práci s tělem a dechem,
 • využití imaginace k dosahování cílů,
 • konkrétní komunikační postupy cílené na příčinu problému/konfliktu.

Výstupem kurzu budou:

 • praktické nástroje zvládání stresu, resp. prevence syndromu vyhoření,
 • znalost osobních „spouštěčů“ stresové reakce a metody pro jejich změnu,
 • praktický návod na zvládání emočních reakcí – krok za krokem,
 • pochopení a osvojení si nástrojů pro zvládání a transformaci emocí.

Lektor: Mgr. Michal Petr (9:00 – 15:30 hod, cena: 1.800 Kč)

Prezentace, aneb co udělat, aby mně ostatní chtěli naslouchat


MgA. Irena Swiecicki

Na kurzu se naučíte:

 • jak se na prezentaci správně připravit,
 • jak předcházet nervozitě a výpadkům paměti.

Seznámíte se:

 • s typy a triky, jak zaujmout vaše publikum a s logickým sledem jednotlivých kroků při jakékoli prezentaci. Úspěšnost prezentace při použití těchto kroků byla testována na 6000 poslucha­čích ČR.
 • s vhodnou a nevhodnou neverbální komunikací.

Natrénujete si vlastní prezentaci na kameru. Výstupem kurzu je individuální doporučení všem účastníkům pro další rozvoj prezentačních dovedností.

Lektorka: MgA. Irena Swiecicki (9:00 – 15:30 hod, cena: 1.800 Kč)

Principy výběrových řízení v projektech EU


Petra Drahoňovská

V projektech EU se pravidelně vyskytují výběrová řízení a doposud se různě měnila jejich pravidla. Petra Drahoňovská je m.j. školitelkou MPSV právě na toto téma. Zná nejaktuálnější pravidla, má připravené mustry, umí odhalit potenciální chyby ve vašich výběrových řízeních. Na tento kurz si přineste vaši dokumentaci kolem výběrových řízení, abyste mohli přímo využít znalosti lektorky.

Lektorka: Mgr. Petra Drahoňovská (9:00 – 15:30 hod, cena: 1800,– Kč)

Případové konference, aneb jak motivovat nedobrovolného klienta


Věra Bechyňová

Vzdělávací program seznamuje sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách s tím:

 • co může pracovník udělat, když mu klient řekne: Já nechci!
 • co to je metoda tzv. případových konferencí, které motivují klienta, když odmítá přijmout podporu / intervenci, kterou mu pracovník nabízí.
 • jak se na klienta naladit, aby spolupracoval, aby mu sociální práce pomáhala a nepovažoval ji za kontrolu, přítěž.
 • jaké techniky lze použít ke zjišťování a vyhodnocování rizikových oblastí péče o dítě v rodině.
 • jaká rizika mohou v praxi nastat a jak se jim vyhnout, případně jak minimalizovat jejich dopady.

V praktickém tréninku jednotlivých komunikačních metod objasňuje, jaký je rozdíl mezi podporou a intervencí a jak je vhodně kombinovat.

Účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Lektorka: Věra Bechyňová, DIS (9:00 – 15:30 hod, cena: 1.800 Kč)

Příprava žádosti o grant


Karolína Harries

Kurz vás zcela prakticky provede tvorbou projektového záměru, tvorbou projektové žádosti a projektového rozpočtu. Máte-li jakýkoli záměr, na který chystáte zpracování projektu, přineste ho s sebou a na kurzu se naučíte, jak žádost vypracovat tak, aby byla co nejvíce srozumitelná pro hodnotitele, získala co nejvíce bodů a zároveň byla pro vás co nejlépe realizovatelná. Lektorka vám poradí ze své praxe dlouholeté hodnotitelky i realizátorky řady projektů (především financovaných z ESF). Kurz pořádáme ve spolupráci se Spiralis, o.s.

Lektorka: Karolína Harries (9:00 – 15:30 hod, cena: 1800,– Kč)

Proč nejste vidět? Zapomeňte na staré triky v PR a doučte se trendy!


Miriam Vránová

Začněte získávat pozornost veřejnosti a médií a přestaňte ztrácet zájem možných dárců a podporovatelů.

Přemýšlíte, jak vzbudit pozornost lidí, kteří jsou pro vás důležití? Seznamte se s nezbytnou výbavou Public Relations specialistů. Kurz vám představí PR nástroje v praxi – zjistíte, co dnes funguje v reálné praxi úspěšných neziskových organizací či občanských iniciativ. Naučíte se napsat tiskovou zprávu, tak aby nespadla do redakčního koše. Získáte tipy, jak své PR obohatit a zvýšit tak dosah svých aktivit. Nacvičíte si prezentaci organizace pro média tak, aby zaujala.

Kurz vede PR manažerka s dlouholetou praxí v neziskovém sektoru, která kromě organizace charitativních akcí jako Běh pro Paraple, Dobročinná akademie aj. zajišťovala i kompletní chod časopisu Neziskovky.cz. Její zkušenosti jdou napříč celým neziskovým sektorem.

Lektorka: Mgr. Miriam Vránová (9:00 – 15:30 hod, cena: 1800,– Kč) Přihlásit se.

Řízení organizace a leadership, aneb co nejvíce funguje ve strategickém a každodenním řízení


MgA. Irena Swiecicki

Na kurzu si vytvoříte:

 • matici 3 klíčových procesů v organizaci, které vám umožní nastartovat transparentnost každodenní práce v organizaci,
 • SWOT analýzu pro svoji organizaci, ze které si vytyčíte dlouhodobé cíle rozvoje vaší organizace,
 • Bostonskou matici pro plánování fundraisingu – 5 minutová grafická analýza finančních zdrojů včetně prognózy a doporučení, kam se ubírat.

Seznámíte se s tím:

 • jak vytvořit akční rozvojový plán organizace,
 • co to jsou „produktové pracovní náplně“ a jak mohou zvýšit motivaci vašich zaměstnanců a rovněž jak mohou napomoci v hodnocení práce vašich podřízených. Produktové pracovní náplně totiž nedefinují činnosti (řídí, administruje atd.), ale konkrétní výstupy, které musí zaměstnanec každý měsíc organizaci dávat. Tím zvyšují efektivitu práce i možnost kontroly výkonu,
 • jaký je rozdíl mezi řízením a leadeshipem a jak se oba směry mohou při práci vedoucího/ředi­tele/šéfa doplňovat a podporovat.

Výstupem kurzu je analýza vaši organizace, definice dlouhodobých cílů pro vaši organizace a 3 klíčové procesy vaší organizace rozebrané v matici.

Lektorka: MgA. Irena Swiecicki (9:00 – 15:30 hod, cena: 1.800 Kč)

Sám sobě provokatérem


Michal Procházka

Co vás čeká?
Worskhop vás provede několika kreativními technikami a předá vám je v takové podobě, abyste je mohli využívat při práci ve vašich organizacích při řešení aktuálních problémů. Lektor má dar i v otrlých pragmaticích vyburcovat kreativitu, dát zážitek, pobavit a navíc vše na konci postavit do reálných souvislostí a jasných plánů.

Kdy se vám budou kreativní techniky hodit?
Techniky, které používá se hodí především na situace ve vašich organizacích, se kterými si nevíte rady – máme dál rozvíjet tento program, či ne, když na něj nemáme dostatek financí? Jaký chceme vzbudit obraz ve veřejnosti? A jak ji vůbec oslovíme? Jak budovat marketing v neziskové organizaci? To je jen malý střípek otázek, na které si díky tvořivým technikám můžete najít zajímavé, funkční a realizovatelné odpovědi.

Ocitáte se někdy v situaci, kdy máte 20 minut a potřebovali byste vymyslet něco úžasného? Fantastický nápad na marketingovou kampaň nebo novou nabídku pro cílovou skupinu? Potřebovali byste se procházet půl dne parkem a čekat na inspiraci, ale jste zahrnutý/tá prací a nemáte na to jednoduše čas? Kdyby tak šlo tvořit na povel? Ale ono to jde – pokud se naučíte ty správné techniky na provokaci myšlení.

V kurzu Sám sobě provokatérem se naučíte, jak si otevřít hlavu, nechat plynout nápady, donutit se teď hned vyskočit ze zajetých myšlenkových kolejí a vyprovokovat mozek k tvořivému výkonu. Pokud věříte na striktní rozdělení na kreativní a nekreativní lidi, tak lektor tohoto kurzu ne. V jeho praxi mu prošlo rukama tisíce dětí a učitelů a zodpovědně může říct, že to je úplný nesmysl. Skvělé nápady může mít každý… Někdo jen potřebuje lehké popíchnutí, aby se v jeho hlavě urodily teď a tady. Na tomto workshopu sami na sobě otestujete řadu technik, o které se v budoucnu budete moci opřít při své práci. Lektor vám k nim poskytne veškeré zdroje, abyste je mohli skutečně v praxi využívat.

Lektor: MgA. Michal Procházka (9:00 – 15:30 hod, cena: 1800,– Kč)

Slovní sebeobrana, aneb jak se bránit manipulaci


Alena Zborníková

Kurz se zaměřuje na praktické uplatnění asertivity a dalších technik, které zabrání manipulaci. Vychází z konkrétních situací účastníků. Výstupem jsou natrénované metody konkrétních reakcí včetně rozboru konfliktních rozhovorů a příprava na ně. Během kurzu se seznámíte s následujícími tématy:

 • způsoby manipulace,
 • asertivní chování, práva a techniky,
 • příbuzné teorie,
 • pasivita, agresivita,
 • komunikační zlozvyky,
 • kritika,
 • emoce,
 • sociální dovednosti,
 • sebejistota, sebeúcta,
 • stress management.

Lektorka: Alena Zborníková (9:00 – 15:30 hod)

Stres management, aneb jak zvládat své emoce


Mgr. Michal Petr

Prožitkový workshop je zaměřený na rozvoj „měkkých dovedností“ a navýšení emočních a sociálních kompetencí účastníků. Zmapujeme svoje limity a osobní stresové „spouštěče“. Naučíme se efektivní metody práce se stresem a napětím. Vyzkoušíme si osvědčené nástroje na zvládání náročných a obtížných situací (konflikt na pracovišti, kritika aj.) se specifickým zaměřením na emoční reakce. Prohloubíme vědomí příčin problémů mezi lidmi a zmapujeme zdroje a možnosti konstruktivní komunikace.

Cíl: navýšení emoční a sociální kompetence, rozvoj nových dovedností při práci se stresem a zátěží, získání praktických nástrojů a metod k prevenci syndromu vyhoření, zvýšení spokojenosti a větší efektivita
práce.

Obsah může být uzpůsoben specifickým potřebám a zájmům skupiny. Níže jsou přiblíženy základní možnosti:

 • Sebeuvědomění jako základní kámen emoční inteligence
 • 3 centra inteligence
 • Komplexní psychohygiena
 • Progresivní svalová relaxace
 • Potřeby a jejich vliv na chování; nezralé a zralé naplňování potřeb
 • Zvládání emočních reakcí a konfliktu
 • Nácvik dovednosti uvolnění a aktivizace
 • Práce s tělem a dechem
 • Využití imaginace k dosahování cílů
 • Maladaptivní návyky a jejich změna
 • Limity a zdroje
 • Konkrétní komunikační postupy cílené na příčinu problému/konfliktu

Zisky:

 • Získání praktických nástrojů zvládání stresu, resp. prevence syndromu vyhoření
 • Znalost osobních „spouštěčů“ stresové reakce a jejich změna
 • Praktický návod na zvládání emočních reakcí – krok za krokem
 • Uvědomění, že naše chování je ovlivňováno neuvědomovanou instinktivní energií směřující k naplnění potřeb
 • Pochopení zdroje konfliktů na instinktivní úrovni jako základu pro kultivaci mezilidských vztahů a zkvalitňování firemní kultury
 • Prohloubení návyku vedení vědomé pozornosti jako základního nástroje pro osobní růst
 • Zmapování svého vnitřního konfliktu a tím možnost změny
 • Pochopení a osvojení si nástrojů pro zvládání a transformaci emocí
 • Zážitková pedagogika – učení zážitkem je efektivnější než pouhou informací

Informace: 30 %
Dovednosti: 50 %
Osobnostní růst: 20%

Lektor: Mgr. Michal Petr (9:00 – 15:30 hod, cena: 1800,– Kč)

Stress management


Jan Honzík

Motto: Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest (Jan Amos Komenský)

Stres je symptomem naší doby. Dnes již víme, že dlouhodobá stresová zátěž poškozuje psychické a fyzické zdraví, snižuje kreativitu, zvyšuje chybovost práce i fluktuaci zaměstnanců. Proti stresu ale nejsme tak docela bezbranní a na tomto kurzu vás naučíme, jak mu čelit.

Obsahem kurzu bude:

 • prevence proti stresu a vyhoření – osobní integrita a psychohygiena,
 • zvládání vysilujících emocí,
 • řízení zdrojů stresu,
 • pozitivní programování mysli,
 • meditační, relaxační a bioenergetické techniky,
 • mezilidské vztahy jako nástroj zvládání stresu,
 • jak zacházet s akutním stresem.

Lektor: Jan Honzík (9:00 – 15:30 hod, cena: 1800,– Kč)

Supervize současnosti - profesionální pomoc s ohledem na dnešní dobu


Ing. Edita Kleckerová

Kurz vás provede různými druhy supervize (individuální, týmová, Balintovská, případová, manažerská) a pomůže vám zjistit, jestli supervize může řešit vaše problémy na pracovišti a jak. Ochutnáte, jak taková supervize může vypadat.

Supervize je jedinečný způsob systematické péče o pracovníky v pomáhajících profesích. Náročná
práce pracovníků v oblasti sociálních služeb, neziskových organizací a školství vyžaduje velké
psychické a fyzické nasazení, odborné znalosti a dovednosti, zvládání emočně náročných situací.

Supervize pomáhá budovat reflexi profesního jednání. Zabývá se problémy či konflikty při práci
s klientem, ale může se věnovat i vztahům na pracovišti, či fungování celé organizace. Pracovníci při ní mohou otevřeně hovořit o všech problémech a získávají nástroje, jak je řešit.

Dílčí cíle supervize:

 • poskytnout pracovníkům bezpečné prostředí pro sdílení pracovních úspěchů, problémů
 • umožnit získat sebereflexi – poskytnout možnosti ke zkvalitnění práce s lidmi
 • podpořit profesní rozvoj a motivaci k práci
 • předcházet syndromu vyhoření.

Lektorka: Ing. Edita Kleckerová (9:00 – 15:30 hod, cena: 1800 Kč) Přihlásit se.

Syndrom vyhoření


Irena Swiecicki

Kurz je zaměřen na techniky, které slouží jako prevence syndromu vyhoření a ukazuje i metody, jak se s ním vypořádat, když nastane. Prostřednictvím typologie 3 základních zvykových vzorců zjistíte, které věci vás motivují a které naopak demotivují. Seznámíte se se současnými vědeckými poznatky, jak fungují naše emoce a jak je můžeme účinně a realisticky zpracovávat, uvolňovat, jak se zbavovat napětí z přetížení. Získáte metody, jak motivovat zaměstnance ohrožené syndromem vyhoření.

Lektorka: MgA. Irena Swiecicki (9:00 – 15:30 hod, cena: 1800,– Kč)

Terapeutický a motivující rozhovor aneb jak povzbudit klienty ke změně a rozvoji


Tereza Koryntová

 • Jak motivovat klienta ke spolupráci a zvýšit jeho potenciál k rozvoji?
 • Jak vést motivační rozhovor?
 • Jak podpořit klienta ke změně či dosažení osobního růstu?
 • Jak úspěšně komunikovat s nespolupracujícím klientem?

Kurz vás provede metodami motivačních rozhovorů, které lze využívat s pacienty v různých organizacích pracujících s problematikou jako je např. léčba závislostí, prevence syndromu vyhoření, podpora motivace k léčbě, dále ve výchovném a nápravném systému, v probační službě i ve vězení. Motivační rozhovory, se kterými se seznámíte, mají široké uplatnění ve sféře personalistiky a managementu. Během kurzu se naučíte vybrané techniky a postupy, které vedou k podpoře vnitřní motivace klienta, ke změně chování klienta či rozvoji jeho potenciálu.

Lektorka čerpá ze své zkušenosti v práci s dětmi a mladistvými v ústavní péči a z práce s dospělou klientelou ve své psychoterapeutické praxi. Při práci s klientem využívá všech dostupných klientových zdrojů – tělo, mysl i emoce, podporuje klienty v jejich osobním růstu a při uskutečňování změn. Pomocí koučovacích otázek a empatického naslouchání nabízí klientovi podporu a rozšíření úhlu pohledu, mobilizuje klientovu energii a motivaci ke změně.

Lektorka: Tereza Koryntová (9:00 – 15:30 hod, cena: 1800,– Kč)

Time management podle neurovědy


Petra Drahoňovská

Kurz vede lektorka, jejíž výsadou je praktičnost a efektivnost ve vlastní manažerské práci. Zde předává své zkušenosti s time-managementem, na který se dívá nejen z pohledu každodenní práce manažera, ale rovněž s podporou stovek nejnovějších vědeckých výzkumů o fungování mozku. Kurz pomůže každému, kdo alespoň někdy musí „žonglovat“ s několika problémy či situacemi naráz, a kdo by rád toto „žonglování“ zvládal elegantněji a bez stresu. Na kurzu se naučíte techniky, které vám pomohou rychleji se orientovat v problému, umět se soustředit a rozhodovat se v náročných situacích, zvýšit osobní psychickou výkonnost. Výstupem kurzu je individuální plán každého účastníka, jak může změnit vlastní návyky v plánování času, aby plně využil a zároveň nepřekročil kapacitu vlastního mozku.

Lektorka: Mgr. Petra Drahoňovská (12:00 – 18:00 hod, cena: 1 800 Kč)

Akreditovaný kurz MPSV

Tipy a triky z praxe zkušeného projektového manažera


Petra Drahoňovská

Kurz se zaměřuje na projektový management v každodenním životě organizací – ať s projekty ESF nebo bez nich. Z projektového managementu je nejvíce položen důraz na fázi řízení vlastní realizace aktivit (od úspěšného startu po úspěšné vyhodnocení vč. vztahu k celkové finanční stránce projektu).

Na kurzu společně projdeme základní kritické body projektového řízení, které musí zvládnout každý úspěšný projektový manažer:

 • řízení projektového týmu resp. řízení komunikace uvnitř týmu (porady, reporty, …)
 • řízení komunikace směrem k cílové skupině
 • řízení komunikace směrem k veřejnosti (PR)
 • řízení komunikace směrem k zadavateli (sponzor, ministerstvo, …)
 • řízení času v projektu
 • řízení změn (aneb plánování miniprojektů v projektu)
 • řízení monitoringu průběhu (administrace, výkazy, archivace – co, jak moc a proč)
 • dosahování cílů
 • řízení udržitelnosti – aneb, co nám na co navazuje

Co si z kurzu odnesete? Výstupem jsou osvědčené tipy a triky z praxe projektového manažera a individuální plány pro jednotlivé účastníky, jak dané tipy a triky zavést do praxe jejich konkrétní organizace. Kurz pořádáme ve spolupráci se Spiralis, o.s.

Lektorka: Mgr. Petra Drahoňovská (9:00 – 15:30 hod, cena: 1800,– Kč)

Trendy v jednání se sponzorem, aneb prodejte svůj záměr


Alena Zborníková

Výstupem kurzu je natrénovaný rozhovor s potenciálním sponzorem včetně připravených podkladů a argumentů, proč by s vaší organizací měl sponzor spolupracovat. Během kurzu se seznámíte s následujícími tématy:

 • plánování,
 • výběr sponzora,
 • první kontakt,
 • příprava na osobní jednání,
 • typologie komunikačního partnera,
 • otázky,
 • naslouchání,
 • zrcadlení,
 • vyjednávání,
 • řešení námitek,
 • dlouhodobý vztah.

Lektorka: Alena Zborníková (9:00 – 15:30 hod)

Kurz probíhá ve spolupráci se Spiralis, z.s.

Týmová práce


Irena Swiecicki

Jak funguje tým a kdy vůbec týmovou práci uplatňovat a kdy naopak může brzdit rozvoj organizace? Jak podpořit tvořivost vašeho týmu? Jak zadávat úkoly? Jak vést / řídit tým? Jaký je při vedení rozdíl mezi týmem a skupinou? Jak motivovat jednotlivé členy týmu? Na kurzu si zodpovíte nejen na tyto otázky, ale uděláte si rovněž test týmových rolí, který budete následně moci uplatnit pro zaměstnance své organizace či při přijímacích pohovorech. Zároveň se seznámíte s jednoduchou typologií 3 nejsilnějších zvykových vzorců, která vám umožní lépe poznat, proč kdo zaujímá jaké role v týmu, jaké úkoly komu svěřit, či jaké naopak nejlépe zadat někomu jinému a komu a jaké konkrétní věci koho motivují. Zjistíte, jaký typ jste vy a jaké jsou vaše predispozice pro dobré vedení týmu a v čem se ještě můžete rozvíjet.

Lektorka: MgA. Irena Swiecicki (9:00 – 15:30 hod, cena: 1800,– Kč)

Vedení firem a organizací pro každý den - aneb dobrý šéf se pozná!


Bc. Lenka Rájková

Já to dělat nebudu, to není moje věc, mám své práce dost i bez toho! Neobtěžuj mne s tím, to není moje věc! VERSUS Jak to, že to není hotové? Kdo to měl zařídit? Proč jste se na to vykašlali? A mnoho dalších otázek zaznívá napříč organizacemi. Není v tom každodenním chaosu jednoduché rozdělit a definovat přesně kompetence pro každého pracovníka a popis pracovní činnosti to nezachrání. Mnohdy přepisujeme a upravujeme profily pracovních míst nebo popisy pracovních činností a vždy se časem objeví další „mrtvý bod“ , který nemá nikdo na starost. Jedinečný nástroj, který skvěle pomůže se tohoto chaosu zbavit jsou tzv. “procesy“

V kurzu si ujasníte hlavní pochody v organizaci, získáte informace o základech řízení prostřednictvím procesů. Naučíte se jak jednotlivé procesy sestavit, jak díky procesům rozdělit kompetence, jak si ujasnit, co má být výstupem každého procesu nejen z pohledu kvantity, ale i kvality. Poznáte, jak provázat procesy s vnitřní dokumentací a jak si díky tomu udělat ve směrnicích, formulářích apod. pořádek . Bude vám naprosto jasné, jak vám mohou procesy a jejich definované výstupy pomoci při hodnocení vedoucích pracovníků. Lektorka vám také pomůže rozklíčovat jak se dá díky procesům řídit kvalita v organizaci a to nejen z pohledu standardů, ale z pohledu provozních a personálních záležitostí. Prostě na závěr kurzu přijdete na to, jak vám mohou procesy ulehčit vaši řídící práci a získat větší přehled o tom, co se u vás děje.

Lektorka: Bc. Lenka Rájková (9:00 – 15:30 hod, cena: 1800 Kč) Přihlásit se.

Vstup do enneagramové typologie pro lepší osobní i pracovní vztahy – akreditovaný kurz u MPSV


Mgr. Michal Petr

Kurz se zaměří na rozpoznání osobnostních stylů, typů komunikace a možnosti jejich využití, zvládání mezilidských konfliktů na pracovišti a poskytování efektivní zpětné vazby.
Nástrojem pro péči o vztahy na pracovišti bude ucelený systém typologie osobnosti enneagram, který na kurzu bude předán tak, aby ho účastníci mohli využít v práci i v osobním životě. Enneagram nám s respektem k jedinečnosti člověka pomáhá odkrýt strukturu a styl osobnosti; navyklé způsoby myšlení, cítění a jednání; silné a slabé stránky, způsoby komunikace. Umožňuje pochopit příčiny konfliktů a nedorozumění a nabízí cestu, jak lépe porozumět motivům jednání a díky tomu efektivněji komunikovat, jednat. Je jedinečným nástrojem pro práci s týmovou dynamikou v tlaku či krizi.

Výstupem kurzu budou:

 • uvědomění kvalit a kompetencí, ale i limitů jednotlivých typů,
 • natrénované metody pro konstruktivní zpětnou vazbu,
 • procvičené dovedností zacházení s emočními a tělesnými reakcemi na ohrožení našich potřeb,
 • nástroje rozvoje jednotlivých typů,
 • trénink vědomé konstruktivní komunikace

Lektor: Mgr. Michal Petr (9:00 – 15:30 hod, cena: 1.800 Kč)

Kurz je akreditovaný u MPSV.

Vylepšete své PR prostřednictvím Linked-in


Petra Drahoňovská

Lektorka Petra Drahoňovská se specializuje na internetová sociální média, práci s google apps i práci v cloudu obecně. Jako odbornice projde na kurzu váš osobní Linked-in profil a dá vám k přímo k němu doporučení, jak ho vylepšit, abyste díky němu získali takové PR, jaké chcete. Může to být Linked-in profil vaší organizace, či vás jako jednotlivce. Kurz sestává z komentářů profilů jednotlivých účastníků, je proto nutné, abyste si přinesli svůj note-book. Kvalitní Linked-in profil vám může zajistit velmi zajímavé kontakty na dárce, spolupracovníky, dobrovolníky či odborné poradce. Může se stát i skvělou propagací vaší organizace. Zároveň i lajkům umožňuje jednoduchý způsob, jak sledovat úspěšnost dopadu svých prezentací ve vašem profilu a formovat tak postupně ty nejefektivněj­ší kroky.

Lektorka: Mgr. Petra Drahoňovská (10:00 – 13:00 hod, cena: 1100,– Kč)

Využití jedné z nejznámnější typologií GPOP (MBTI) v pracovním i osobním životě


Mgr. Jana Bilíková

Kurz vás v rámci praktického tréninku seznámí s typologií GPOP, což je certifikovaná, dlouhodobě využívaná a v praxi osvědčená dotazníková metoda. Používá se pro porozumění osobnosti v kontextu Jungovské typologie a typologie MBTI – typy jsou totožné s MBTI typologií.
GPOP neříká, co je dobře a co je špatně, pouze pomáhá porozumět, proč se chováme tím či oním způsobem. Její výhodou je srozumitelnost a poměrně snadné využití v běžném životě.

Na kurzu budete trénovat:

 • využití typologie v praxi při řešení konfliktů,
 • rozlišování, kdy do konfliktu vstoupit a kdy z něj naopak odejít,
 • hledáním možností, co udělat, abyste se s protistranou v konfliktu co nejlépe domluvili,
 • jak podpořit rozvoj dobrých vztahů v osobním i pracovním životě.

Tato typologie je rovněž velmi často používána při výběrových pohovorech.

Týden před kurzem Vám budou zaslány dotazníky, které vyplníte a na jejich základě bude certifikovanou společností vyhodnocen váš typ. Výsledky testu obdržíte na kurzu a budete s nimi během kurzu přímo pracovat. Vyhodnocení testu je zpoplatněno certifikovanou společností pro tento kurz za zvýhodněnou cenu 240,– Kč, které Vám budou navíc ke kurzovnému vyúčtovány lektorem na místě konání kurzu.

Lektorka: Mgr. Jana Bilíková (9:00 – 15:30 hod, cena: 1.800 Kč)

Přihlášení

Chcete-li poptat kurz na klíč, vyplňte prosím níže online přihlášku.

Seznam kurzů

Odhadni lépe protistranu a vyjednávej s úspěchem

Prezentace, aneb co udělat, aby mně ostatní chtěli naslouchat

Marketing, PR a prodej pro neziskový sektor

Trendy v jednání se sponzorem, aneb prodejte svůj záměr

Metody pro náročné jednání včetně manipulace

Slovní sebeobrana, aneb jak se bránit manipulaci

Když vás čeká náročné jednání

Lektořina není dřina

Řízení organizace a leadership, aneb co nejvíce funguje ve strategickém a každodenním řízení

Jak zaujmout svým hlasem i neverbální komunikací, aneb práce s hlasem a řeč těla

Nefinanční motivační nástroje

Komunikace s klientem, aneb zvládání náročných situací

Vstup do enneagramové typologie pro lepší osobní i pracovní vztahy – akreditovaný kurz u MPSV

Praktické nástroje na zvládání emocí a stresu

Time management podle neurovědy

Případové konference, aneb jak motivovat nedobrovolného klienta

Péče o vztahy na pracovišti za pomoci systému Enneagram II

Využití jedné z nejznámnější typologií GPOP (MBTI) v pracovním i osobním životě

Jak se prosadit a naopak jak se bránit

Myšlenkové mapy ve strategickém a projektovém řízení

Jak změnit navyklé chování, aneb už mě štve má výbušnost, naštvanost, únava, lenost

Příprava žádosti o grant

Stress management

Leadership I - měkké dovednosti

Tipy a triky z praxe zkušeného projektového manažera

Kontakt s tělem jako pomocník v prevenci následků stresu a dlouhodobé zátěže

Jak se vypřádat s podrážděností, napětím, či celkovou nespokojeností, aneb sám sobě psychoterapeutem

Syndrom vyhoření

Konflikty nejen na pracovišti a jak je nejen přežít, ale i využít

Jak strategicky plánovat a řídit

Terapeutický a motivující rozhovor aneb jak povzbudit klienty ke změně a rozvoji

Týmová práce

Desatero pro dobrou komunikaci, aneb od prezentace po jednání včetně kultury elektronické korespondence

Práce s portfoliem a dalšími nástroji v kariérovém poradenství a vlastním řízení kariéry

Leadership v praxi

Stres management, aneb jak zvládat své emoce

Kariérový koučink v sociální práci se znevýhodněnými skupinami

Principy výběrových řízení v projektech EU

Ladění na rytmus tvořivosti

Osobní business model, aneb techniky slaďování pracovního i osobního života

Sám sobě provokatérem

Vylepšete své PR prostřednictvím Linked-in

Když nemáme na grafika, aneb jak si sami vyrobit dobrý propagační materiál

Vedení firem a organizací pro každý den - aneb dobrý šéf se pozná!

Supervize současnosti - profesionální pomoc s ohledem na dnešní dobu

Marketing v NNO - jak si udržet pozornost klientů a přilákat nové

Práce s tělem a uvolňovací techniky: bioenergetická cvičení pro různé situace

Jak získat dárce i bez velké investice, aneb individuální fundraising v praxi

Jak přijímat nové kolegy - příprava a správné vyhodnocení pohovoru

Nejlepší triky fundraisera, které se osvědčily v praxi

Finanční řízení, aneb vychytávky pro ekonomy i personalisty v neziskových organizacích

Mindfulness - zvládněte stres a nebojte se neúspěchu!

Když mi docházejí slova, aneb od jednání po slovní potyčky

Emoční inteligence - nebuďte jen nástroj komunikace!

Proč nejste vidět? Zapomeňte na staré triky v PR a doučte se trendy!

Osobní rozvoj prostřednictvím koučování

Jak zvládnout náročné situace v osobním i pracovním životě

Mind Maps a Sketchnoting – nový rozměr v předávání informací tak, aby vás druhá strana skutečně pochopila

Natočte s námi profesionální video-spot!