nacházíte se v sekci: Obsah jednotlivých kurzů

Jak strategicky plánovat a řídit


Irena Swiecicki

Tento kurz je určen všem kteří chtějí strategicky vést svoji organizaci, plánovat její rozvoj a směřovat k vytyčeným cílům. Jak takovou strategii stanovit? Jak ji pak zavést do organizace, aby to nebyl jen mrtvý dokument či jenom vize leadera? Jak motivovat ostatní, aby se chtěli na strategickém rozvoji organizace podílet a svojí každodenní prací drželi společný vytyčený směr? A kdy naopak strategii raději nevytvářet?

Na kurzu se naučíte, jak strategii vytvořit, jaké k tomu potřebujete podklady, jak vypadá kvalitní strategický plán. Dozvíte se vše o zpracování populární SWOT analýzy a to především tipy a triky vycházející z praxe lektorky, která realizovala desítky strategických plánů pro neziskové organizace po celé republice. Dozvíte se:

  • kdo se má SWOT analýzy účastnit, aby data byla co nejobjektivnější,
  • jak vůbec data sbírat – jaké máme metody,
  • jak předejít manipulaci dat ve SWOT analýze,
  • jak výsledná data překlopit do formulace dlouhodobých cílu – především toto téma není zpracování v literatuře, a tak se SWOT analýza často stává jen dokumentem pro dokument – zde se naučíte techniku, jak z ní vytvořit realizovatelné cí­le,

Zároveň si zpracujete Bostonskou matici pro plánování fundraisingu – 5 minutová grafická analýza finančních zdrojů včetně prognózy a doporučení, kam se ubírat.

Výstupem kurzu je know-how, jak vytvořit strategický a následně akční plán pro vaši organizaci a jak ho prolnout s každodenním řízením ihned po vytvoření strategie.

Lektorka: MgA. Irena Swiecicki (9:00 – 15:30 hod)

Přihlášení

Chcete-li poptat kurz na klíč, vyplňte prosím níže online přihlášku.

Seznam kurzů

Odhadni lépe protistranu a vyjednávej s úspěchem

Prezentace, aneb co udělat, aby mně ostatní chtěli naslouchat

Marketing, PR a prodej pro neziskový sektor

Trendy v jednání se sponzorem, aneb prodejte svůj záměr

Metody pro náročné jednání včetně manipulace

Slovní sebeobrana, aneb jak se bránit manipulaci

Když vás čeká náročné jednání

Lektořina není dřina

Řízení organizace a leadership, aneb co nejvíce funguje ve strategickém a každodenním řízení

Jak zaujmout svým hlasem i neverbální komunikací, aneb práce s hlasem a řeč těla

Nefinanční motivační nástroje

Komunikace s klientem, aneb zvládání náročných situací

Vstup do enneagramové typologie pro lepší osobní i pracovní vztahy – akreditovaný kurz u MPSV

Praktické nástroje na zvládání emocí a stresu

Time management podle neurovědy

Případové konference, aneb jak motivovat nedobrovolného klienta

Péče o vztahy na pracovišti za pomoci systému Enneagram II

Využití jedné z nejznámnější typologií GPOP (MBTI) v pracovním i osobním životě

Jak se prosadit a naopak jak se bránit

Myšlenkové mapy ve strategickém a projektovém řízení

Jak změnit navyklé chování, aneb už mě štve má výbušnost, naštvanost, únava, lenost

Příprava žádosti o grant

Stress management

Leadership I - měkké dovednosti

Tipy a triky z praxe zkušeného projektového manažera

Kontakt s tělem jako pomocník v prevenci následků stresu a dlouhodobé zátěže

Jak se vypřádat s podrážděností, napětím, či celkovou nespokojeností, aneb sám sobě psychoterapeutem

Syndrom vyhoření

Konflikty nejen na pracovišti a jak je nejen přežít, ale i využít

Jak strategicky plánovat a řídit

Terapeutický a motivující rozhovor aneb jak povzbudit klienty ke změně a rozvoji

Týmová práce

Desatero pro dobrou komunikaci, aneb od prezentace po jednání včetně kultury elektronické korespondence

Práce s portfoliem a dalšími nástroji v kariérovém poradenství a vlastním řízení kariéry

Leadership v praxi

Stres management, aneb jak zvládat své emoce

Kariérový koučink v sociální práci se znevýhodněnými skupinami

Principy výběrových řízení v projektech EU

Ladění na rytmus tvořivosti

Osobní business model, aneb techniky slaďování pracovního i osobního života

Sám sobě provokatérem

Vylepšete své PR prostřednictvím Linked-in

Když nemáme na grafika, aneb jak si sami vyrobit dobrý propagační materiál

Vedení firem a organizací pro každý den - aneb dobrý šéf se pozná!

Supervize současnosti - profesionální pomoc s ohledem na dnešní dobu

Marketing v NNO - jak si udržet pozornost klientů a přilákat nové

Práce s tělem a uvolňovací techniky: bioenergetická cvičení pro různé situace

Jak získat dárce i bez velké investice, aneb individuální fundraising v praxi

Jak přijímat nové kolegy - příprava a správné vyhodnocení pohovoru

Nejlepší triky fundraisera, které se osvědčily v praxi

Finanční řízení, aneb vychytávky pro ekonomy i personalisty v neziskových organizacích

Mindfulness - zvládněte stres a nebojte se neúspěchu!

Když mi docházejí slova, aneb od jednání po slovní potyčky

Emoční inteligence - nebuďte jen nástroj komunikace!

Proč nejste vidět? Zapomeňte na staré triky v PR a doučte se trendy!

Osobní rozvoj prostřednictvím koučování

Jak zvládnout náročné situace v osobním i pracovním životě

Mind Maps a Sketchnoting – nový rozměr v předávání informací tak, aby vás druhá strana skutečně pochopila

Natočte s námi profesionální video-spot!