nacházíte se v sekci: Obsah jednotlivých kurzů

Vedení firem a organizací pro každý den - aneb dobrý šéf se pozná!


Bc. Lenka Rájková

Já to dělat nebudu, to není moje věc, mám své práce dost i bez toho! Neobtěžuj mne s tím, to není moje věc! VERSUS Jak to, že to není hotové? Kdo to měl zařídit? Proč jste se na to vykašlali? A mnoho dalších otázek zaznívá napříč organizacemi. Není v tom každodenním chaosu jednoduché rozdělit a definovat přesně kompetence pro každého pracovníka a popis pracovní činnosti to nezachrání. Mnohdy přepisujeme a upravujeme profily pracovních míst nebo popisy pracovních činností a vždy se časem objeví další „mrtvý bod“ , který nemá nikdo na starost. Jedinečný nástroj, který skvěle pomůže se tohoto chaosu zbavit jsou tzv. “procesy“

V kurzu si ujasníte hlavní pochody v organizaci, získáte informace o základech řízení prostřednictvím procesů. Naučíte se jak jednotlivé procesy sestavit, jak díky procesům rozdělit kompetence, jak si ujasnit, co má být výstupem každého procesu nejen z pohledu kvantity, ale i kvality. Poznáte, jak provázat procesy s vnitřní dokumentací a jak si díky tomu udělat ve směrnicích, formulářích apod. pořádek . Bude vám naprosto jasné, jak vám mohou procesy a jejich definované výstupy pomoci při hodnocení vedoucích pracovníků. Lektorka vám také pomůže rozklíčovat jak se dá díky procesům řídit kvalita v organizaci a to nejen z pohledu standardů, ale z pohledu provozních a personálních záležitostí. Prostě na závěr kurzu přijdete na to, jak vám mohou procesy ulehčit vaši řídící práci a získat větší přehled o tom, co se u vás děje.

Lektorka: Bc. Lenka Rájková (9:00 – 15:30 hod, cena: 1800 Kč) Přihlásit se.

Přihlášení

Chcete-li poptat kurz na klíč, vyplňte prosím níže online přihlášku.

Seznam kurzů

Odhadni lépe protistranu a vyjednávej s úspěchem

Prezentace, aneb co udělat, aby mně ostatní chtěli naslouchat

Marketing, PR a prodej pro neziskový sektor

Trendy v jednání se sponzorem, aneb prodejte svůj záměr

Metody pro náročné jednání včetně manipulace

Slovní sebeobrana, aneb jak se bránit manipulaci

Když vás čeká náročné jednání

Lektořina není dřina

Řízení organizace a leadership, aneb co nejvíce funguje ve strategickém a každodenním řízení

Jak zaujmout svým hlasem i neverbální komunikací, aneb práce s hlasem a řeč těla

Nefinanční motivační nástroje

Komunikace s klientem, aneb zvládání náročných situací

Vstup do enneagramové typologie pro lepší osobní i pracovní vztahy – akreditovaný kurz u MPSV

Praktické nástroje na zvládání emocí a stresu

Time management podle neurovědy

Případové konference, aneb jak motivovat nedobrovolného klienta

Péče o vztahy na pracovišti za pomoci systému Enneagram II

Využití jedné z nejznámnější typologií GPOP (MBTI) v pracovním i osobním životě

Jak se prosadit a naopak jak se bránit

Myšlenkové mapy ve strategickém a projektovém řízení

Jak změnit navyklé chování, aneb už mě štve má výbušnost, naštvanost, únava, lenost

Příprava žádosti o grant

Stress management

Leadership I - měkké dovednosti

Tipy a triky z praxe zkušeného projektového manažera

Kontakt s tělem jako pomocník v prevenci následků stresu a dlouhodobé zátěže

Jak se vypřádat s podrážděností, napětím, či celkovou nespokojeností, aneb sám sobě psychoterapeutem

Syndrom vyhoření

Konflikty nejen na pracovišti a jak je nejen přežít, ale i využít

Jak strategicky plánovat a řídit

Terapeutický a motivující rozhovor aneb jak povzbudit klienty ke změně a rozvoji

Týmová práce

Desatero pro dobrou komunikaci, aneb od prezentace po jednání včetně kultury elektronické korespondence

Práce s portfoliem a dalšími nástroji v kariérovém poradenství a vlastním řízení kariéry

Leadership v praxi

Stres management, aneb jak zvládat své emoce

Kariérový koučink v sociální práci se znevýhodněnými skupinami

Principy výběrových řízení v projektech EU

Ladění na rytmus tvořivosti

Osobní business model, aneb techniky slaďování pracovního i osobního života

Sám sobě provokatérem

Vylepšete své PR prostřednictvím Linked-in

Když nemáme na grafika, aneb jak si sami vyrobit dobrý propagační materiál

Vedení firem a organizací pro každý den - aneb dobrý šéf se pozná!

Supervize současnosti - profesionální pomoc s ohledem na dnešní dobu

Marketing v NNO - jak si udržet pozornost klientů a přilákat nové

Práce s tělem a uvolňovací techniky: bioenergetická cvičení pro různé situace

Jak získat dárce i bez velké investice, aneb individuální fundraising v praxi

Jak přijímat nové kolegy - příprava a správné vyhodnocení pohovoru

Nejlepší triky fundraisera, které se osvědčily v praxi

Finanční řízení, aneb vychytávky pro ekonomy i personalisty v neziskových organizacích

Mindfulness - zvládněte stres a nebojte se neúspěchu!

Když mi docházejí slova, aneb od jednání po slovní potyčky

Emoční inteligence - nebuďte jen nástroj komunikace!

Proč nejste vidět? Zapomeňte na staré triky v PR a doučte se trendy!

Osobní rozvoj prostřednictvím koučování

Jak zvládnout náročné situace v osobním i pracovním životě

Mind Maps a Sketchnoting – nový rozměr v předávání informací tak, aby vás druhá strana skutečně pochopila

Natočte s námi profesionální video-spot!