nacházíte se v sekci: Obsah jednotlivých kurzů

Stres management, aneb jak zvládat své emoce


Mgr. Michal Petr

Prožitkový workshop je zaměřený na rozvoj „měkkých dovedností“ a navýšení emočních a sociálních kompetencí účastníků. Zmapujeme svoje limity a osobní stresové „spouštěče“. Naučíme se efektivní metody práce se stresem a napětím. Vyzkoušíme si osvědčené nástroje na zvládání náročných a obtížných situací (konflikt na pracovišti, kritika aj.) se specifickým zaměřením na emoční reakce. Prohloubíme vědomí příčin problémů mezi lidmi a zmapujeme zdroje a možnosti konstruktivní komunikace.

Cíl: navýšení emoční a sociální kompetence, rozvoj nových dovedností při práci se stresem a zátěží, získání praktických nástrojů a metod k prevenci syndromu vyhoření, zvýšení spokojenosti a větší efektivita
práce.

Obsah může být uzpůsoben specifickým potřebám a zájmům skupiny. Níže jsou přiblíženy základní možnosti:

 • Sebeuvědomění jako základní kámen emoční inteligence
 • 3 centra inteligence
 • Komplexní psychohygiena
 • Progresivní svalová relaxace
 • Potřeby a jejich vliv na chování; nezralé a zralé naplňování potřeb
 • Zvládání emočních reakcí a konfliktu
 • Nácvik dovednosti uvolnění a aktivizace
 • Práce s tělem a dechem
 • Využití imaginace k dosahování cílů
 • Maladaptivní návyky a jejich změna
 • Limity a zdroje
 • Konkrétní komunikační postupy cílené na příčinu problému/konfliktu

Zisky:

 • Získání praktických nástrojů zvládání stresu, resp. prevence syndromu vyhoření
 • Znalost osobních „spouštěčů“ stresové reakce a jejich změna
 • Praktický návod na zvládání emočních reakcí – krok za krokem
 • Uvědomění, že naše chování je ovlivňováno neuvědomovanou instinktivní energií směřující k naplnění potřeb
 • Pochopení zdroje konfliktů na instinktivní úrovni jako základu pro kultivaci mezilidských vztahů a zkvalitňování firemní kultury
 • Prohloubení návyku vedení vědomé pozornosti jako základního nástroje pro osobní růst
 • Zmapování svého vnitřního konfliktu a tím možnost změny
 • Pochopení a osvojení si nástrojů pro zvládání a transformaci emocí
 • Zážitková pedagogika – učení zážitkem je efektivnější než pouhou informací

Informace: 30 %
Dovednosti: 50 %
Osobnostní růst: 20%

Lektor: Mgr. Michal Petr (9:00 – 15:30 hod, cena: 1800,– Kč)

Přihlášení

Chcete-li poptat kurz na klíč, vyplňte prosím níže online přihlášku.

Seznam kurzů

Odhadni lépe protistranu a vyjednávej s úspěchem

Prezentace, aneb co udělat, aby mně ostatní chtěli naslouchat

Marketing, PR a prodej pro neziskový sektor

Trendy v jednání se sponzorem, aneb prodejte svůj záměr

Metody pro náročné jednání včetně manipulace

Slovní sebeobrana, aneb jak se bránit manipulaci

Když vás čeká náročné jednání

Lektořina není dřina

Řízení organizace a leadership, aneb co nejvíce funguje ve strategickém a každodenním řízení

Jak zaujmout svým hlasem i neverbální komunikací, aneb práce s hlasem a řeč těla

Nefinanční motivační nástroje

Komunikace s klientem, aneb zvládání náročných situací

Vstup do enneagramové typologie pro lepší osobní i pracovní vztahy – akreditovaný kurz u MPSV

Praktické nástroje na zvládání emocí a stresu

Time management podle neurovědy

Případové konference, aneb jak motivovat nedobrovolného klienta

Péče o vztahy na pracovišti za pomoci systému Enneagram II

Využití jedné z nejznámnější typologií GPOP (MBTI) v pracovním i osobním životě

Jak se prosadit a naopak jak se bránit

Myšlenkové mapy ve strategickém a projektovém řízení

Jak změnit navyklé chování, aneb už mě štve má výbušnost, naštvanost, únava, lenost

Příprava žádosti o grant

Stress management

Leadership I - měkké dovednosti

Tipy a triky z praxe zkušeného projektového manažera

Kontakt s tělem jako pomocník v prevenci následků stresu a dlouhodobé zátěže

Jak se vypřádat s podrážděností, napětím, či celkovou nespokojeností, aneb sám sobě psychoterapeutem

Syndrom vyhoření

Konflikty nejen na pracovišti a jak je nejen přežít, ale i využít

Jak strategicky plánovat a řídit

Terapeutický a motivující rozhovor aneb jak povzbudit klienty ke změně a rozvoji

Týmová práce

Desatero pro dobrou komunikaci, aneb od prezentace po jednání včetně kultury elektronické korespondence

Práce s portfoliem a dalšími nástroji v kariérovém poradenství a vlastním řízení kariéry

Leadership v praxi

Stres management, aneb jak zvládat své emoce

Kariérový koučink v sociální práci se znevýhodněnými skupinami

Principy výběrových řízení v projektech EU

Ladění na rytmus tvořivosti

Osobní business model, aneb techniky slaďování pracovního i osobního života

Sám sobě provokatérem

Vylepšete své PR prostřednictvím Linked-in

Když nemáme na grafika, aneb jak si sami vyrobit dobrý propagační materiál

Vedení firem a organizací pro každý den - aneb dobrý šéf se pozná!

Supervize současnosti - profesionální pomoc s ohledem na dnešní dobu

Marketing v NNO - jak si udržet pozornost klientů a přilákat nové

Práce s tělem a uvolňovací techniky: bioenergetická cvičení pro různé situace

Jak získat dárce i bez velké investice, aneb individuální fundraising v praxi

Jak přijímat nové kolegy - příprava a správné vyhodnocení pohovoru

Nejlepší triky fundraisera, které se osvědčily v praxi

Finanční řízení, aneb vychytávky pro ekonomy i personalisty v neziskových organizacích

Mindfulness - zvládněte stres a nebojte se neúspěchu!

Když mi docházejí slova, aneb od jednání po slovní potyčky

Emoční inteligence - nebuďte jen nástroj komunikace!

Proč nejste vidět? Zapomeňte na staré triky v PR a doučte se trendy!

Osobní rozvoj prostřednictvím koučování

Jak zvládnout náročné situace v osobním i pracovním životě

Mind Maps a Sketchnoting – nový rozměr v předávání informací tak, aby vás druhá strana skutečně pochopila

Natočte s námi profesionální video-spot!