nacházíte se v sekci: Obsah jednotlivých kurzů

Mind Maps a Sketchnoting – nový rozměr v předávání informací tak, aby vás druhá strana skutečně pochopila


Petra Drahoňovská

Na začátek jedna provokativní otázka: co nejvíce sledujete na netu? Ano, buďme upřímní, nejsou to
dlouhé eseje, ale jsou to obrázky a videa… Člověk je prostě nastaven primárně na vizuální vnímání.

A proto vás zvu na workshop zaměřený na praktické zvládnutí dvou technik: myšlenkových map a
sketchnotingu. Právě obě tyto techniky staví na lidské přirozenosti vnímát 65% dění kolem nás očima. Proto se pojďme společně naučit, jak do (nejen) pracovního života zapojovat přirozeně více obrázky, grafická znázornění, barvy. Využijeme tak naší přirozenosti, zapojíme lépe obě mozkové hemisféry a dokážeme zvýšit vnímání toho, co chceme předat, až na 85%!

  • Nechtěli byste i vy odcházet z porady, kterou vedete, s vědomím, že váš tým to jednak bavilo, a jednak si všichni opravdu odnáší v hlavách ty hlavní klíčové informace, které jste chtěli předat?
  • Nechcete si i vy být jistí, že nová strategie nebo nový projekt, nad jehož plánováním jste se včera sešli, chápou všichni opravdu stejně a jsou schopni toto informace dobře předat dál?
  • Chcete i vy mít jistotu, že váš klient rozumí všem předaným informacím stejně, jak to máte v hlavě vy?

Pozor! Workshop není o umění učit se kreslit, ale o umění předávat informace! Je to o umění najít
vizuální zkratku a v obrázku vystihnout proces a souvislosti.

Na úvodu workshopu dostanete vstupní tipy, jak rychle zvládnout obě techniky (a zvládne je opravdu každý). A pak již postupně techniky zkoušíme v konkrétních situacích: brainstorming, plánování, příprava na schůzku, předávání informací jeden na jednoho (např. s klientem), vedení porady, příprava strategie ad. Je pak na vás, po té, co si všechno sami vyzkoušíte, kde techniky myšlenkových map a sketchnotingu využijete právě ve vaší organizaci.

Lektor: PhDr. Petra Drahoňovská (9:00 – 15:30 hod) Přihlásit se.

Přihlášení

Chcete-li poptat kurz na klíč, vyplňte prosím níže online přihlášku.

Seznam kurzů

Odhadni lépe protistranu a vyjednávej s úspěchem

Prezentace, aneb co udělat, aby mně ostatní chtěli naslouchat

Marketing, PR a prodej pro neziskový sektor

Trendy v jednání se sponzorem, aneb prodejte svůj záměr

Metody pro náročné jednání včetně manipulace

Slovní sebeobrana, aneb jak se bránit manipulaci

Když vás čeká náročné jednání

Lektořina není dřina

Řízení organizace a leadership, aneb co nejvíce funguje ve strategickém a každodenním řízení

Jak zaujmout svým hlasem i neverbální komunikací, aneb práce s hlasem a řeč těla

Nefinanční motivační nástroje

Komunikace s klientem, aneb zvládání náročných situací

Vstup do enneagramové typologie pro lepší osobní i pracovní vztahy – akreditovaný kurz u MPSV

Praktické nástroje na zvládání emocí a stresu

Time management podle neurovědy

Případové konference, aneb jak motivovat nedobrovolného klienta

Péče o vztahy na pracovišti za pomoci systému Enneagram II

Využití jedné z nejznámnější typologií GPOP (MBTI) v pracovním i osobním životě

Jak se prosadit a naopak jak se bránit

Myšlenkové mapy ve strategickém a projektovém řízení

Jak změnit navyklé chování, aneb už mě štve má výbušnost, naštvanost, únava, lenost

Příprava žádosti o grant

Stress management

Leadership I - měkké dovednosti

Tipy a triky z praxe zkušeného projektového manažera

Kontakt s tělem jako pomocník v prevenci následků stresu a dlouhodobé zátěže

Jak se vypřádat s podrážděností, napětím, či celkovou nespokojeností, aneb sám sobě psychoterapeutem

Syndrom vyhoření

Konflikty nejen na pracovišti a jak je nejen přežít, ale i využít

Jak strategicky plánovat a řídit

Terapeutický a motivující rozhovor aneb jak povzbudit klienty ke změně a rozvoji

Týmová práce

Desatero pro dobrou komunikaci, aneb od prezentace po jednání včetně kultury elektronické korespondence

Práce s portfoliem a dalšími nástroji v kariérovém poradenství a vlastním řízení kariéry

Leadership v praxi

Stres management, aneb jak zvládat své emoce

Kariérový koučink v sociální práci se znevýhodněnými skupinami

Principy výběrových řízení v projektech EU

Ladění na rytmus tvořivosti

Osobní business model, aneb techniky slaďování pracovního i osobního života

Sám sobě provokatérem

Vylepšete své PR prostřednictvím Linked-in

Když nemáme na grafika, aneb jak si sami vyrobit dobrý propagační materiál

Vedení firem a organizací pro každý den - aneb dobrý šéf se pozná!

Supervize současnosti - profesionální pomoc s ohledem na dnešní dobu

Marketing v NNO - jak si udržet pozornost klientů a přilákat nové

Práce s tělem a uvolňovací techniky: bioenergetická cvičení pro různé situace

Jak získat dárce i bez velké investice, aneb individuální fundraising v praxi

Jak přijímat nové kolegy - příprava a správné vyhodnocení pohovoru

Nejlepší triky fundraisera, které se osvědčily v praxi

Finanční řízení, aneb vychytávky pro ekonomy i personalisty v neziskových organizacích

Mindfulness - zvládněte stres a nebojte se neúspěchu!

Když mi docházejí slova, aneb od jednání po slovní potyčky

Emoční inteligence - nebuďte jen nástroj komunikace!

Proč nejste vidět? Zapomeňte na staré triky v PR a doučte se trendy!

Osobní rozvoj prostřednictvím koučování

Jak zvládnout náročné situace v osobním i pracovním životě

Mind Maps a Sketchnoting – nový rozměr v předávání informací tak, aby vás druhá strana skutečně pochopila

Natočte s námi profesionální video-spot!