nacházíte se v sekci: Odborný tým

PhDr. Petra Drahoňovská

Kariérový kouč a poradce – zaměřuje se na téma kariérové volby, efektivního řízení vlastní kariéry a vyvážení pracovního a soukromého života. V této oblasti také navrhuje a řídí projekty, poskytuje odborné poradenství a školí.

Za devět let praxe má za sebou stovky realizovaných zakázek a projektů zaměřených na rozvoj lidí. Její předností je schopnost předávat během školení či individuálního poradenství praktické zkušenosti jak z firem, tak z neziskovek či organizací veřejné správy.

V lektorské činnosti se zaměřuje na témata blízká kariérovému poradenství a představuje užitečné nástroje, které nám pomáhají řidit náš život a pracovní kariéru. Ve školeních zaměřených na práci s myšlenkovými mapami, či ve školeních time a project managementu využívá informace z nejaktuálnějších vědeckých studií.

Podílí se na systémovém rozvoji kariérového poradenství v ČR. Zpracovávala podklady pro vzdělávání kariérových poradců na školách. Je členem expertního týmu pro tvorbu kvalifikačního a hodnotícího standardu pro kariérové poradce a členem expertní skupiny Euroguidance, která se podílí na realizaci Národní ceny kariérového poradenství.

Je certifikována v metodě CHQ – self management of competences na úrovni B1. Je členkou britského Institutu pro leadership a management, v rámci kterého je akreditovaným koučem 5. stupně (ze sedmi).

Více o ní: http://www.petradrahonovska.cz

Členové týmu