nacházíte se v sekci: Odborný tým

Věra Bechyňová, DiS.

Sociální pracovnice, lektorka a konzultantka. Absolvovala Vyšší školu sociální práce v Praze a certifikované kurzy v ČR i v zahraničí zaměřené na komunikaci, sebepoznání a inovativní psychosociální přístupy v práci s ohroženými rodinami s dětmi. V roce 1995 založila občanské sdružení STŘEP – České centrum pro sanaci rodiny, kde pracuje jako ředitelka. Kromě managementu se zde věnuje zavádění sanace rodin do praxe, metodických postupů i legislativy (www.strep.cz). Od roku 2000 je autorka a lektorka vzdělávacích programů pro pomáhající profese zaměřených na sanaci rodiny, inovativní techniky a multidisciplinární spolupráci, věnuje se též konzultační činnosti, zejména metodické podpoře týmů poskytujících sociální služby.

Členové týmu