nacházíte se v sekci: Odborný tým

Mgr. Gabriela Albrechtová

Lektorka a poradkyně v oblasti lidských zdrojů od roku 2003. Specializuje se na práci s životopisem, sebeuplatnění na trhu práce, slaďování práce a péče, tvůrčí přístupy k práci i životu. V rámci evropských sociálních projektů proškolila více než 700 účastníků kurzů většinou z řad žen vracejících se do práce po mateřské dovolené. Firmám doporučuje vhodné zaměstnance, má za sebou stovky výběrových řízení, pracuje s rozmanitou firemní kulturou.

Vystudovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Poznatky z psychologie, sociologie a filozofie kombinuje s praktickými znalostmi trhu práce. Zaměřuje se na hledání tvůrčího přístupu ve všech oblastech života. Je také absolventkou Institutu tvůrčí fotografie a díky tomu ve své práci využívá řady kreativních prvků z umělecké tvorby. Snaží se mimo jiné vést účastníky svých kurzů k vyššímu uvědomování toho, co se děje s nimi a kolem nich. S potěšením v lidech objevuje jejich vlastní potenciál a pomáhá jim ho rozvíjet.

Členové týmu