nacházíte se v sekci: Odborný tým

Bc. Lenka Rájková

Lektorka a konzultantka, zároveň také dlouholetá ředitelka organizace poskytující pobytové sociální služby. Její praxe v sociálních službách byla nejdříve orientována na výkon sociální práce a v posledních 9 letech ve funkci ředitele se intenzivně věnuje řízení změny, transformaci organizace, managementu a marketingu v sociálních službách. Rovněž velmi intenzivně pracuje na deinstituciona­lizaci sociálních služeb ve „své“ organizaci i v celé republice. V kurzu řízení kvality prostřednictvím procesů díky svým intenzivním zkušenostem minimálně zatěžuje teorií, kterou účastníci znají nebo se s ní mohou seznámit, ale především nabízí praktické příklady, modelové situace a vlastní zkušenosti. Kromě výše uvedeného rovněž školí z oblasti transformace pobytových sociálních služeb, standardy kvality sociálních služeb, tvorba vnitřních směrnic, management sociálních služeb, řízení kvality sociálních služeb, personalistika. V krátké době budou k dispozici i její osobní internetové stránky.

Členové týmu