nacházíte se v sekci: Odborný tým

Ing. Edita Kleckerová

Psychoterapeutka a supervizorka s úplným psychoterapeutickým vzděláním v daseinsanalýze. (teorie, sebezkušenostní výcvik, supervize). Původním povoláním inženýrka ekonomie. Má devítiletou praxi v neziskovém sektoru v oblasti školství a sociální oblasti – učitelka odborných předmětů na SŠ, koordinátorka vzdělávání, hodnotitelka projektu „Mapa školy“ společnosti Scio s.r.o. V současné době koordinuje lektory a zároveň je lektorkou projektu „Recyklace hrou“ Recyklohraní o.p.s.

Psychoterapeutické poradenství a supervize nabízí čtyři roky. V poradenství se zaměřuje na individuální jednorázové konzultace a na dlouhodobé poradenství pro děti, dospívající i dospělé. Při své práci vychází z existenciální analýzy. Věnuje se porozumění jedinečnému způsobu prožívání a vnímání člověka s podporou nalezení smysluplné cesty spokojenějšího života. Oblasti poradenství – krizové situace, partnerské vztahy, citové a osobnostní potíže. Psychoterapeutické poradenství poskytuje aktuálně v Psychosomatickém centru v Praze 4 i ve své soukromé praxi, www.poradimvam.cz.

Členové týmu