nacházíte se v sekci: Odborný tým

Mgr. Karolína Harries

Lektorka, konzultantka, koučka a sociální pracovnice s více než 10 letou praxí v komerčním i neziskovém sektoru a ve státní a veřejné správě. Absolvovala celou řadu profesních školení včetně 4 letého sebezkušenostního výcviku v psychoanalytické psychoterapii. Má zkušenosti s prací s lidmi s tělesným postižením, s manažery i s úředníky, zaměřuje se také na práci s klienty, kteří uvažují a změně kariéry (např. matky na mateřské dovolené). Konzultovala desítky projektů ze sociální sféry a ze vzdělávání dospělých, podílela se na přípravě projektů, na jejich administraci i faktické realizaci. Jejím profesním cílem je podporovat klienty v jejich rozvoji, pomáhat objevovat jejich individuální potenciál a připravovat tréninky, které budou mít jasný užitek a přínos aplikovatelný v praxi. Důležitý je pro ni lidský a ke klientovi respektující přístup. Je hostující členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a členkou britského Institutu pro leadership a management a je jeho akreditovaným koučem 5. stupně (ze 7).

Členové týmu