nacházíte se v sekci: Odborný tým

Mgr. Tereza Koryntová

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, se specializací v klinické psychologii, absolvovala čtyřletý mezinárodní výcvik v Integrativní na tělo orientované psychoterapii, výcvik v Somatickém koučování a výcvik v Motivačních rozhovorech, nyní prochází výcvikem v léčbě traumatu podle P.Levina. Od roku 2002 pracovala v Diagnostickém ústavu a Dětském domově jako vychovatelka a psycholožka. V současné době poskytuje psychoterapii a koučování v soukromé praxi v Praze. V Centru Komplexní Péče v Dobřichovicích vede bioenergetické cvičební skupiny, nabízí individuální psychoterapii a psychologické poradenství a vede odborné semináře. Věnuje se meditaci, spontánnímu tanci a zpěvu, v dětském domově založila spolu s režisérem J. Ondrou divadelní soubor jako formu terapie dětí.

Členové týmu