nacházíte se v sekci: Novinky

Kurzy na jaro

20. leden 2012

Milí přátelé,

podařilo se navázat spolupráci s dalšími lektory, kterých si pracovně i lidsky vážím a opět program Paramity pro vás rozšířit. Došla jsem sama k závěru, že obecné kurzy už dnes lidé nepotřebují, nýbrž potřebujeme sdílet, dozvědět se konkrétní praktické zkušenosti. A ty jsou často velmi specifické a každý lektor má zkušenosti jiné. V Paramitě dbám na to, aby lektoři přicházeli opravdu z praxe a měli co předávat. Proto jsem se rozhodla dát účastníkům prostor, aby v tématech, která je pálí, mohli zažít různé lektorské osobnosti a díky tomu získat širší a hlubší náhled a možnost se rozvinout. Vím, že je každý lektor pojímá z jiného úhlu a v obdobném tématu tak získáte další nový pohled, jinou praktickou zkušenost.

Program kurzů se toto jaro line pěti zásadními směry:

  1. Jednání s lidmi – vše kolem náročného jednání, konfliktů, argumentace, manipulace, slovní sebeobrany, náročných klientů, klientů v odporu – zkrátka jak na to, když je komunikace těžká. Tato témata jsou prezentována různými lektory, kdy každý přináší své zkušenosti z aktuální praxe.
  2. Osobní rozvoj a zvládání stresu – od MBTI (GPOP), enneagramu, bioenergetických cvičení po emoční inteligenci opět od širokého spektra lektorů, kdy Paramita velmi dbá na etické postoje a hodnoty lektorského týmu obecně a v této oblasti především.
  3. Prezentační dovednosti – na ty jdeme „z gruntu“ od vašeho hlasu, neverbálního projevu, po strukturu, obsah, slovní formulace – jedinečností Paramity je vysoká úroveň podrobné individuální zpětné vazby účastníkům.
  4. Fundraising, marketing a PR – přicházíme s novými kurzy s lektory ze současné praxe – aktuální statistiky úspěšné fundraiserky, návody, jak prodat vaše náměty sponzorům i v současné době. Tento směr kurzů Paramita realizuje ve spolupráci se Spiralis, o.s., který je specialistou v tomto oboru.
  5. Řízení, leadership a strategie – praktické rady, co v posledním roce fungovalo při řízení a vedení lidí, time-management dle nejžhavějších vědeckých výzkumů o mozku a o tom co ho nutíme dělat úplně zbytečně, protože už to nezvládne a jak tedy na to a z jiného soudku jak motivovat bez peněz.

Podrobný program kurzů včetně přihláškových formulářů najdete v sekci aktuální program.

Novinky

všechny novinky >