nacházíte se v sekci: Psychoterapie a koučování

Psychoterapie a koučování

Psychoterapii v Paramitě pravidelně poskytuje psycholog s dlouholetou praxí Mgr. Przemyslaw Swiecicki. V terapii využívá svých zkušeností více jak 15 leté praxe práce s jednotlivci i páry. Podpoří vás v řešení vašich konkrétních situací, které se mohou týkat nejen:

 • osobních problémů
 • smutků až depresí
 • rodinných problémů
 • problémů s výchovou dětí
 • pocitů osamění
 • nízkého sebevědomí
 • přepracovanosti a přetížení
 • ztráty smyslu života
 • obav, strachů a úzkostí
 • psychického zvládání svého zdravotního stavu
 • rozvoje vaší osobnosti
 • řešení vztahových problemů
 • zvládání životních krizí
 • změny životního stylu
 • psychosomatických potíží
 • nespokojenosti se svým životem
 • či čehokoli, co do terapie chcete přinést

Koučování poskytuje koučka s certifikací britského Institutu leadershipu a managementu MgA. Irena Swiecicki. Irena koučuje jak ředitele, manažery či zaměstnance neziskových organizací i v byznisu, tak individuální klienty. V koučování se zabývá především tím, aby lidé dokázali sladit práci se svými osobními hodnotami, ale i uplatněním manažerských dovedností. Specializuje se rovněž na zvládání stresu, či přípravu náročných jednání a prezentací.

Paramita dále spolupracuje s terapeuty, supervizory a kouči:

 • Edita Kleckerová
 • Michal Petr
 • Jan Honzík
 • Tereza Koryntová
 • Karolína Harries a dalšími.

Kontakty

Przemyslaw Swiecicki

Irena Swiecicki – koučování